ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: หนังสือรับรองเงินเดือน (สิบตำรวจโทไพฑูรย์ ภูคงคา)
ทะเบียนหนังสือ ลย 73201/884
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ
ส่งถึง -
หมายเหตุ
ไฟล์
  ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ