ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: รายงานการตรวจสถานประกอบการค้าของเก่า ตามนโยบายจัดระเบียบสังคมของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดเลยประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2810
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงแนวทาง