ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและให้ความรู้ด้านอาชีวอนามัย เทศบาลเมืองเลย ปีงบประมาณ 2561
ทะเบียนหนังสือ ลย52003/3675
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเลยที่ 1
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ