ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอความอนุเคราะห์ปรับอินเทอร์เน๊ตความเร็วสูง
ทะเบียนหนังสือ ลย52001/3674
หนังสือลงวันที่ 12 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้จัดการบริษัท ทีโอที จำกัด สาขาเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ