ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอยืมเงินทดลองราชการเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการทบทวนบทบาทคณะกรรมการหมู่บ้าน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย (งบบูรณาการฯ 2561)
ทะเบียนหนังสือ ลย 0618/2803
หนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายอำเภอภูกระดึง
ส่งถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ