ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของชมรมผู้พิการ ตำบลกุดป่อง
ทะเบียนหนังสือ ลย52003/3665
หนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกตษรและสหกรณ์การเกตษร (ธกส.) สาขาเลย
หมายเหตุ
ไฟล์ ไม่มีไฟล์แนบ