ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: เสนอโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อการเรียนศิลปะโรงเรียนเทศบาล
ทะเบียนหนังสือ ลย52005/3663
หนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผจก.บ.ซากุระโปรดัคส์ (ไทยแลนด์)
หมายเหตุ
ไฟล์
  7286