ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
เรื่อง: ส่งรายงานการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนประจำเดือน พฤศจิกายน2560
ทะเบียนหนังสือ ลย52003/3737
หนังสือลงวันที่ 8 ธันวาคม 2560
ประเภทหนังสือ หนังสือปกติ
ปี 2560
ผู้ส่งหนังสือ นายกเทศมนตรีเมืองเลย
ส่งถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลย
หมายเหตุ
ไฟล์
  11