ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
  • e-Document, Loei.
    ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดเลย
# ทะเบียนหนังสือ เรื่อง หนังสือลงวันที่
3065 ลย 76702/5098 โอนเงินค่าจ้าง พนักงานจ้างเหมา 1 เมษายน 2563
3064 ลย 0032.001.1/5031 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.นาอ้อ) กมม 726 เลย 31 มีนาคม 2563
3063 ลย 0032.001.1/5030 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.นาอ้อ) กษพ 764 เลย 31 มีนาคม 2563
3062 ลย 0032.001.1/5029 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.หัวนา)1 กก 6360 เลย 31 มีนาคม 2563
3061 ลย 0032.006/5000 เลื่อนข้าราชการ 31 มีนาคม 2563
3060 ลย 0032.006/4999 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 31 มีนาคม 2563
3059 ลย 0032.001.1/4987 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 1848 เลย 30 มีนาคม 2563
3058 ลย 0032.001.1/4984 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ไร่ม่วง) เลย 30 มีนาคม 2563
3057 ลย 0032.001.1/4983 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย กมร 684 เลย 30 มีนาคม 2563
3056 ลย 0032.001.1/4982 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.หนองหิน นข 1248 เลย 30 มีนาคม 2563
3055 ลย 0032.001.1/4981 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.หนองหิน นข 2342 เลย 30 มีนาคม 2563
3054 ลย 0032.001.1/4980 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.หนองหิน กจ 3814 เลย 30 มีนาคม 2563
3053 ลย 0032.001.1/4979 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.หนองหิน กฉ 7135 เลย 30 มีนาคม 2563
3052 ลย 0032.001.1/4977 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูหลวง นข 845 เลย 30 มีนาคม 2563
3051 ลย 0032.001.1/4976 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูหลวง นข 236 เลย 30 มีนาคม 2563
3050 ลย 0032.001.1/4975 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูหลวง นข 1519 เลย 30 มีนาคม 2563
3049 ลย 0032.001.1/4974 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ขอนแก่น) กษง 760 เลย 30 มีนาคม 2563
3048 ลย 0032.001.1/4970 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ขอนแก่น) กลต 252 เลย 30 มีนาคม 2563
3047 ลย 0032.001.1/4955 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ขอนแก่น) กวจ 349 เลย 30 มีนาคม 2563
3046 ลย 0032.001.1/4953 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ขอนแก่น) กษพ 758 เลย 30 มีนาคม 2563
3045 ลย 0023.3/4899 ขอให้ตรวจสอบความพร้อมและความซ้ำซ้อนโครงการน้ำกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 27 มีนาคม 2563
3044 ลย 0032.003/4835 ของดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดเลย 27 มีนาคม 2563
3043 ลย 0032.003/4834 ของดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดเลย 27 มีนาคม 2563
3042 ลย 0032.001.1/4833 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 1843 เลย 27 มีนาคม 2563
3041 ลย 0032.001.1/4832 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม กต 3283 เลย 27 มีนาคม 2563
3040 ลย 0032.001.1/4831 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 2762 เลย 27 มีนาคม 2563
3039 ลย 0032.001.1/4792 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม บธ 7156 เลย 26 มีนาคม 2563
3038 ลย 0032.003/4787 ของดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดเลย 26 มีนาคม 2563
3037 ลย 0032.003/4785 ของดการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดเลย 26 มีนาคม 2563
3036 ลย 0032.001.1/4714 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ขขอนแก่น) กษพ 757 เลย 25 มีนาคม 2563
3035 ลย 0032.001.1/4712 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ก้างปลา) กษพ 743 เลย 25 มีนาคม 2563
3034 ลย 0032.001.1/4710 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ก้างปลา) กวว 829 เลย 25 มีนาคม 2563
3033 ลย 0032.001.1/4709 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ก้างปลา) กกวว 830 เลย 25 มีนาคม 2563
3032 ลย 0032.001.1/4708 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ก้างปลา) กลธ 708 เลย 25 มีนาคม 2563
3031 ลย 0032.001.1/4707 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ก้างปลา) กลธ 707 เลย 25 มีนาคม 2563
3030 ลย 0032.001.1/4706 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ก้างปลา) กวว 828 เลย 25 มีนาคม 2563
3029 ลย 0032.001.1/4705 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ก้างปลา) กษพ 751 เลย 25 มีนาคม 2563
3028 ลย 0032.001.1/4704 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ห้วยกระทิง) กลร 495 เลย 25 มีนาคม 2563
3027 ลย 0032.001.1/4702 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ห้วยกระทิง) กษง 774 เลย 25 มีนาคม 2563
3026 ลย 0032.001.1/4696 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ห้วยกระทิง) กวจ 348 เลย 25 มีนาคม 2563
3025 ลย 0032.001.1/4695 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต หัวนา) 1กก6360 เลย 25 มีนาคม 2563
3024 ลย 0032.001.1/4694 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ขอนแก่น) กษพ 764 เลย 25 มีนาคม 2563
3023 ลย 0032.001.1/4691 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอ้อ) กมม 762 เลย 25 มีนาคม 2563
3022 ลย 0030/4646 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม 24 มีนาคม 2563
3021 ลย 0030/4645 ข้าราชการรายงานตัว 24 มีนาคม 2563
3020 ลย 0032.001.1/4617 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอ้อ) กษพ 750 เลย 24 มีนาคม 2563
3019 ลย 0032.001.1/4615 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอ้อ) กพม 158 เลย 24 มีนาคม 2563
3018 ลย 0032.001.1/4614 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต ไร่ม่่วง) กมม 525 เลย 24 มีนาคม 2563
3017 ลย 0032.001.1/4612 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต โป่งป่าติ้ว) กลต 308 เลย 24 มีนาคม 2563
3016 ลย 0003/4535 ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักข้าราชการสำนักงานคลังจังหวัดเลย พร้อมรื้อถอน 23 มีนาคม 2563
3015 ลย 0032.001.1/4516 ขอโอนรถยนต์ราชการ บ 8335 เลย เนื่องจากการขายทอดตลาด 23 มีนาคม 2563
3014 ลย 0032.007/4497 ขอความร่วมมือในการจัดส่งสลากกินแบ่งรัฐบาล 21 มีนาคม 2563
3013 ลย 0023.3/4376 การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวตามข้อเสนอแนะของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 19 มีนาคม 2563
3012 ลย 0032.001.1/4369 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย กมร 684 เลย 19 มีนาคม 2563
3011 ลย 0032.001.1/4368 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต น้ำภู) กวจ 351 เลย 19 มีนาคม 2563
3010 ลย 0032.001.1/4367 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต โป่งป่าติ้ว) กทข 437 เลย 19 มีนาคม 2563
3009 ลย 0032.001.1/4366 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต โป่งป่าติ้ว) กทข 425 เลย 19 มีนาคม 2563
3008 ลย 0032.001.1/4365 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต โป่งป่าติ้ว) กวว 343 เลย 19 มีนาคม 2563
3007 ลย 0032.001.1/4250 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นกข 5052 เลย 17 มีนาคม 2563
3006 ลย 0023.2/4247 การบรรจุแต่งตั้งผุู้สอบแข่งขันได้ 17 มีนาคม 2563
3005 ลย 0017.2/4233 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 17 มีนาคม 2563
3004 ลย 0032.201.1.01/4209 ไปปฏิบัติราชการ 17 มีนาคม 2563
3003 ลย 0032.006/4183 การประเมินผลงานวิชาการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิศษ 16 มีนาคม 2563
3002 ลย 0023.5/4153 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินกัน) 16 มีนาคม 2563
3001 ลย 0017.2/4123 ความก้าวหน้าในการขอใช้ประโยชน์ที่ดินฯ 16 มีนาคม 2563
3000 ลย 0023.3/4066 แนวทางการจัดสรรเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ที่ยังมิได้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 มีนาคม 2563
2999 ลย 0032.007/4059 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
2998 ลย 0032.007/4058 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
2997 ลย 0032.007/4057 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
2996 ลย 0032.007/4056 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
2995 ลย 0032.007/4055 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
2994 ลย 0032.007/4054 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
2993 ลย 0032.007/4053 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
2992 ลย 0032.007/4052 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
2991 ลย 0032.007/4051 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
2990 ลย 0032.007/4050 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
2989 ลย 0032.007/4049 ขอเชิญประชุม 13 มีนาคม 2563
2988 ลย 0032.007/4023 ขอเลื่อนการประชุม 12 มีนาคม 2563
2987 ลย 0032.001.1/4008 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เอราวัณ นข 3114 เลย 12 มีนาคม 2563
2986 ลย 0032.001.1/4006 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เอราวัณ นข 161 เลย 12 มีนาคม 2563
2985 ลย 0032.001.1/4005 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ผาขาว กฉ 755 เลย 12 มีนาคม 2563
2984 ลย 0032.001.1/4001 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาแขม) กษง 771 เลย 12 มีนาคม 2563
2983 ลย 0032.001.1/3999 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาแขม) กลต 676 เลย 12 มีนาคม 2563
2982 ลย 0032.001.1/3997 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาแขม) กษพ 744 เลย 12 มีนาคม 2563
2981 ลย 0032.001.1/3990 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาแขม) กษพ 763 เลย 12 มีนาคม 2563
2980 ลย 0032.015/3812 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชา 10 มีนาคม 2563
2979 ลย 0023.3/3800 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 10 มีนาคม 2563
2978 ลย 0032.001.1/3757 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาแขม) กวจ 347 เลย 9 มีนาคม 2563
2977 ลย 0032.001.1/3756 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาแขม) กมย 539 เลย 9 มีนาคม 2563
2976 ลย 0032.001.1/3755 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต กกดู่) กวว 821 เลย 9 มีนาคม 2563
2975 ลย 0032.001.1/3754 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต กกดู่) กมย 701 เลย 9 มีนาคม 2563
2974 ลย 0032/3752 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต กกดู่) กลท 397 เลย 9 มีนาคม 2563
2973 ลย 0032/3751 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต กกดู่) กษพ 854 เลย 9 มีนาคม 2563
2972 ลย 0023.5/3748 โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธฺฺิภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 มีนาคม 2563
2971 ลย 0032/3747 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต กกดู่) กษพ 756 เลย 9 มีนาคม 2563
2970 ลย 0032.001.1/3742 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอาน) 1กค 5381 เลย 9 มีนาคม 2563
2969 ลย 0023.2/3725 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น “เกษียณสร้างสุข” (Happy Retirement) รุ่นที่ 2 - 3 9 มีนาคม 2563
2968 รง 0472/3672 รายงานผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ช่วงที่ ๓ 6 มีนาคม 2563
2967 ลย 0032.001.1/3597 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพชรเจริญ) กพว 591 เลย 5 มีนาคม 2563
2966 ลย 0032.001.1/3596 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพชรเจริญ) กตร 445 เลย 5 มีนาคม 2563
2965 ลย 0032.001.1/3595 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพชรเจริญ) กษง 764 เลย 5 มีนาคม 2563
2964 ลย 0032.001.1/3594 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพชรเจริญ) กษง 765 เลย 5 มีนาคม 2563
2963 ลย 0032.001.1/3593 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอาน) กษพ 761 เลย 5 มีนาคม 2563
2962 ลย 0032.001.1/3592 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอาน) กษง 776 เลย 5 มีนาคม 2563
2961 ลย 0032.001.1/3591 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอาน) กษพ 755 เลย 5 มีนาคม 2563
2960 ลย 0032.001.1/3590 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพชรเจริญ) กษพ 745 เลย 5 มีนาคม 2563
2959 ลย 0032.001.1/3589 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เชียงคาน นข 2371 เลย 5 มีนาคม 2563
2958 ลย 0032.001.1/3588 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพชรเจริญ) กวจ 346 เลย 5 มีนาคม 2563
2957 ลย 0032.001.1/3587 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต สูบ) กษพ 749 เลย 5 มีนาคม 2563
2956 ลย 0032.001.1/3586 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต สูบ) กมม 731 เลย 5 มีนาคม 2563
2955 ลย 0032.001.1/3585 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต สูบ) กษพ 746 เลย 5 มีนาคม 2563
2954 ลย 0032.001.1/3584 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต สูบ) กลน 70 เลย 5 มีนาคม 2563
2953 ลย 0032.001.1/3583 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต สูบ) กษง 770 เลย 5 มีนาคม 2563
2952 ลย 0032.001.1/3582 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต สูล) กษง 769 เลย 5 มีนาคม 2563
2951 ลย 0032.001.1/3581 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพีย) กวจ 344 เลย 5 มีนาคม 2563
2950 ลย 0032.001.1/3580 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพีย) กลน 284 เลย 5 มีนาคม 2563
2949 ลย 0032.001.1/3579 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพีย) กษง 761 เลย 5 มีนาคม 2563
2948 ลย 0032.001.1/3578 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต เพีย) กษพ 747 เลย 5 มีนาคม 2563
2947 ลย 0032.001.1/3577 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอาน) ฌ 9497 เลย 5 มีนาคม 2563
2946 ลย 0032.001.1/3576 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต นาอาน) กษง 773 เลย 5 มีนาคม 2563
2945 ลย 0032.007/3545 ขอเชิญประชุม 4 มีนาคม 2563
2944 ลย 0032.007/3544 ขอเชิญประชุม 4 มีนาคม 2563
2943 รง 0472/3531 ข้าราชการไปรายงานตัว 4 มีนาคม 2563
2942 ลย 0023.5/3510 ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 4 มีนาคม 2563
2941 ลย 0032.001.1/3439 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต หัวนา) กมย 161 เลย 3 มีนาคม 2563
2940 ลย 0032.001.1/3438 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต หัวนา) กษพ 748 เลย 3 มีนาคม 2563
2939 ลย 0032.001.1/3437 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.หัวนา) กมร 570 เลย 3 มีนาคม 2563
2938 ลย 0032.001.1/3436 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.ฟัวนา) กษพ 760 เลย 3 มีนาคม 2563
2937 ลย 0032.001.1/3435 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.หัวนา) กษพ 754 เลย 3 มีนาคม 2563
2936 ลย 0032.001.1/3431 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ สสอ.เมืองเลย(รพ.สต.ฟัวนา) 1กก6359 เลย 3 มีนาคม 2563
2935 ลย 0032.201.1.01/3293 ส่งราชการวิมล พละราช ไปปฎิบัติราชการ 28 กุมภาพันธ์ 2563
2934 ลย 0032.003/3278 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 28 กุมภาพันธ์ 2563
2933 ลย 0032.003/3277 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 28 กุมภาพันธ์ 2563
2932 ลย 0017.2/3226 แจ้งตรวจสอบและบันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการตรวจสอบการใช้งานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ให้เป็นปัจจุบัน 28 กุมภาพันธ์ 2563
2931 ลย52006/3156 ขอเชิญประชุม 27 กุมภาพันธ์ 2563
2930 ลย52006/3154 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 27 กุมภาพันธ์ 2563
2929 ลย 0023.3/3077 โครงการคัดเลือกศึกษานิเทศก์ดีเด่น ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2562 26 กุมภาพันธ์ 2563
2928 ลย 0032.006/3028 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 25 กุมภาพันธ์ 2563
2927 ลย 0032.001.1/2995 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม กฉ 5348 เลย 25 กุมภาพันธ์ 2563
2926 ลย 0032.001.1/2909 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ผาขาว กค 8820 เลย 24 กุมภาพันธ์ 2563
2925 ลย 0032.006/2892 ขอหนังสือรับรองบุคคล 21 กุมภาพันธ์ 2563
2924 ลย 0032.006/2891 ขอหนังสือรับรองบุคคล 21 กุมภาพันธ์ 2563
2923 ลย 0032.001.1/2887 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม 21 กุมภาพันธ์ 2563
2922 ลย 0023.3/2666 การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย) 18 กุมภาพันธ์ 2563
2921 ลย 0023.5/2657 หารือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านย้อนหลังของพนักงานครูเทศบาล 18 กุมภาพันธ์ 2563
2920 ลย 0017.1/2636 ขอความอนุเคราะห์จัดทำ ปร.4 ปร.5 และรายชื่อข้าราชการร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินการปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเลย 18 กุมภาพันธ์ 2563
2919 ลย 0032.001.1/2603 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง นข 530 เลย 17 กุมภาพันธ์ 2563
2918 ลย 0032.001.1/2599 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึงบม 1078 เลย 17 กุมภาพันธ์ 2563
2917 ลย 0032.001.1/2597 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ผาขาว บท 2738 เลย 17 กุมภาพันธ์ 2563
2916 ลย 0032.001.1/2541 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง กฉ 1293 เลย 14 กุมภาพันธ์ 2563
2915 ลย 0032.006/2492 ขอหนังสือรับรองบุคคล 14 กุมภาพันธ์ 2563
2914 ลย 0032.006/2489 ขอหนังสือรับรองบุคคล 14 กุมภาพันธ์ 2563
2913 ลย52003/2422 รายงานการขุบเครื่อนการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่เทศบาลเมืองเลย 13 กุมภาพันธ์ 2563
2912 ลย 0023.3/2359 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวณรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 12 กุมภาพันธ์ 2563
2911 ลย 0023.3/2330 ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนกองทุน/ธนาคารขยะรีไซเคิล 12 กุมภาพันธ์ 2563
2910 ลย 0023.3/2329 ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนกองทุน/ธนาคารขยะรีไซเคิล 12 กุมภาพันธ์ 2563
2909 ลย 0017.2/2316 แจ้งให้มารับเงินประกันสัญญาจ้างที่ครบกำหนดค้ำประกันคืน 12 กุมภาพันธ์ 2563
2908 ลย 0023.3/2276 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 11 กุมภาพันธ์ 2563
2907 ลย 0032.006/2263 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 11 กุมภาพันธ์ 2563
2906 ลย 0032.001.1/2217 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูรือ บธ 5752 เลย 11 กุมภาพันธ์ 2563
2905 ลย 0032.001.1/2216 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.นาด้วง กง 4856 เลย 11 กุมภาพันธ์ 2563
2904 ลย 0032.001.1/2214 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.นาด้วงส กค 5792 เลย 11 กุมภาพันธ์ 2563
2903 ลย 0023.3/2206 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 11 กุมภาพันธ์ 2563
2902 ลย 0032.006/2183 ขอหนังสือรับรองบุคคล 8 กุมภาพันธ์ 2563
2901 ลย 0023.5/2171 รายงานผลการตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 กุมภาพันธ์ 2563
2900 ลย 0032.006/2128 ขอหนังสือรับรองบุคคล 6 กุมภาพันธ์ 2563
2899 ลย 0032.006/2126 ขอหนังสือรับรองบุคคล 6 กุมภาพันธ์ 2563
2898 ลย 5103.3.12/2045 ขอซื้อสมุดเช็ค บัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเลย 5 กุมภาพันธ์ 2563
2897 ลย 0023.3/1944 สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ 4 กุมภาพันธ์ 2563
2896 ลย 0017.2/1915 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2563 4 กุมภาพันธ์ 2563
2895 ลย52006/1908 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563
2894 ลย52006/1905 รายงานการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำเดือน มกราคม 2563 4 กุมภาพันธ์ 2563
2893 ลย 0032.003/1894 ขอส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 3 กุมภาพันธ์ 2563
2892 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1871 ขอความอนุเคราะห์ 3 กุมภาพันธ์ 2563
2891 ลย 0032.001.1/1843 ขอจัดทำคู่มือรถยนต์ราชการใหม่ กข 5893 เลย รพ.ผาขาว 3 กุมภาพันธ์ 2563
2890 ลย 0032.001.1/1842 ขอจัดทำคู่มือรถยนต์ราชการใหม่ กข 8161 เลย รพ.ผาขาว 3 กุมภาพันธ์ 2563
2889 ลย 0032.001.1/1841 ขอจัดทำคู่มือรถยนต์ราชการใหม่ บฉ 550 เลย รพ.ผาขาว 3 กุมภาพันธ์ 2563
2888 ลย 0032.006/1840 แจ้งแก้ไขผลงานวิชาการ 3 กุมภาพันธ์ 2563
2887 ลย 0032.006/1820 แจ้งแก้ไขผลงานวิชาการ 31 มกราคม 2563
2886 ลย 0023.3/1783 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติม ปี 2563 (เพิ่มเติม) 31 มกราคม 2563
2885 ลย 0032.001.1/1760 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง กง 8297 เลย 31 มกราคม 2563
2884 ลย 0023.3/1735 ขอความเห็นชอบจากเจ้าสังกัดระดับกระทรวงในการขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองเลย(กรณีพื้นที่มากกว่า 20 ไร่) 31 มกราคม 2563
2883 ลย 0032.006/1728 แจ้งแก้ไขผลงานวิชาการ 31 มกราคม 2563
2882 ลย 0032.006/1726 แจ้งแก้ไขผลงานวิชาการ 31 มกราคม 2563
2881 ลย 0032.201.1.01/1683 รายงานการจำหน่ายพัสดุ 30 มกราคม 2563
2880 ลย 0032.006/1681 เลื่อนข้าราชการ 30 มกราคม 2563
2879 ลย 0032.201.1.01/1605 ชอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 29 มกราคม 2563
2878 ลย 0032.201.1.01/1604 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 29 มกราคม 2563
2877 ลย 0032.201.1.01/1603 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 29 มกราคม 2563
2876 ลย 0032.001.1/1599 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ท่าลี่ กข 7041 เลย 29 มกราคม 2563
2875 ลย 0032.001.1/1598 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง นข 2372 เลย 29 มกราคม 2563
2874 ลย 0032.001.1/1597 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง บจ 5168 เลย 29 มกราคม 2563
2873 ลย 0032.001.1/1596 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง นข 2861 เลย 29 มกราคม 2563
2872 ลย 0032.001.1/1594 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง นข 1641 เลย 29 มกราคม 2563
2871 ลย 0032.001.1/1593 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง กต 2369 เลย 29 มกราคม 2563
2870 ลย 0032.001.1/1592 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง นข 2348 เลย 29 มกราคม 2563
2869 ลย 0023.3/1584 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ อุปโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 29 มกราคม 2563
2868 ลย 0023.3/1574 ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกล เพื่อช่วยกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 29 มกราคม 2563
2867 ลย 0023.3/1573 ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกล เพื่อช่วยกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 29 มกราคม 2563
2866 ลย 0023.3/1570 ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานที่มีเครื่องจักรกล เพื่อช่วยกำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองเลย 29 มกราคม 2563
2865 ลย 0032.001.1/1562 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูเรือ บฉ 512 เลย 29 มกราคม 2563
2864 ลย 0032.001.1/1561 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 2941 เลย 29 มกราคม 2563
2863 ลย 0032.001.1/1558 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 2941 เลย 29 มกราคม 2563
2862 ลย 0032.001.1/1557 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 2941 เลย 29 มกราคม 2563
2861 ลย 0032.001.1/1556 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 2941 เลย 29 มกราคม 2563
2860 ลย 0032.001.1/1554 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ร.ด่านซ้าย กค 1353 เลย 29 มกราคม 2563
2859 ลย 0023.3/1545 การบริหารจัดการขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29 มกราคม 2563
2858 ลย 0023.3/1496 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 28 มกราคม 2563
2857 ลย 0023.3/1455 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 27 มกราคม 2563
2856 ลย 0023.3/1450 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 27 มกราคม 2563
2855 ลย 0032.001.1/1367 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด้านซ้ายนข 2401 เลย 27 มกราคม 2563
2854 ลย 0032.001.1/1366 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด้านซ้าย นข 1457 เลย 27 มกราคม 2563
2853 ลย 0032.001.1/1361 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด้านซ้าย กข 5031 เลย 27 มกราคม 2563
2852 ลย 0032.001.1/1360 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด้านซ้าย กง 9387 เลย 27 มกราคม 2563
2851 ลย 0032.001.1/1355 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด่านซ็าย รจ 1456 เลย 27 มกราคม 2563
2850 ลย 0023.3/1347 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 24 มกราคม 2563
2849 ลย 0032.003/1334 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 24 มกราคม 2563
2848 ลย 0032.003/1333 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 24 มกราคม 2563
2847 ลย 0032.001.1/1310 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 2941 เลย 24 มกราคม 2563
2846 ลย 0032.001.1/1309 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กข 7011 เลย 24 มกราคม 2563
2845 ลย 0032.001.1/1308 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย บจ 3661 เลย 24 มกราคม 2563
2844 ลย 0032.001.1/1307 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย บจ 3660 เลย 24 มกราคม 2563
2843 ลย 0032.001.1/1306 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กข 8952 เลย 24 มกราคม 2563
2842 ลย 0032.001.1/1305 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กบจ 36979 เลย 24 มกราคม 2563
2841 ลย 0032.001.1/1304 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย บจ 3678 เลย 24 มกราคม 2563
2840 ลย 0032.001.1/1303 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย นข 162 เลย 24 มกราคม 2563
2839 ลย 0032.001.1/1302 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กข 7825 เลย 24 มกราคม 2563
2838 ลย 0032.001.1/1301 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กข 5068 เลย 24 มกราคม 2563
2837 ลย 0032.001.1/1300 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กข 5495 เลย 24 มกราคม 2563
2836 ลย 0032.001.1/1298 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กค 4645 เลย 24 มกราคม 2563
2835 ลย 0032.001.1/1297 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กค 2566 เลย 24 มกราคม 2563
2834 ลย 0032.001.1/1296 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย นก 1210 เลย 24 มกราคม 2563
2833 ลย 0032.001.1/1295 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ด่านซ้าย กจ 1487 เลย 24 มกราคม 2563
2832 ลย 0023.3/1229 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 23 มกราคม 2563
2831 ลย 0032.006/1177 ขอหนังสือรับรองบุคคล 22 มกราคม 2563
2830 ลย 0023.3/1176 รายงานผลการดำเนินโครงการคืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเฉลิมพระเกียตริ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 22 มกราคม 2563
2829 ลย 0023.3/1165 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 มกราคม 2563
2828 ลย 0023.3/1164 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 มกราคม 2563
2827 ลย 0017.2/1133 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2563 22 มกราคม 2563
2826 ลย 0032.201.1.01/1125 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 21 มกราคม 2563
2825 ลย 0032.201.1.01/1120 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 21 มกราคม 2563
2824 ลย 0032.201.1.01/1093 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 21 มกราคม 2563
2823 ลย 0032.201.1.01/1092 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 21 มกราคม 2563
2822 ลย 0017.2/1082 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด 21 มกราคม 2563
2821 ลย 0032.006/1080 ขอหนังสือรับรองบุคคล 21 มกราคม 2563
2820 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1062 ขอเชิญเป็นประธานการประชุม 20 มกราคม 2563
2819 ลย 0032.006/1060 แก้ไขการประเมินผลงานตำแหน่งพยาบาลฯชำนาญการ เลื่อนชำนาญการพิเศษ 20 มกราคม 2563
2818 ลย 0032.006/1049 แก้ไขการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 20 มกราคม 2563
2817 ลย 0032.201.1.01/1030 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 20 มกราคม 2563
2816 ลย 0032.201.1.01/1021 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 20 มกราคม 2563
2815 ลย 0032.201.1.01/1020 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 20 มกราคม 2563
2814 ลย 0032.201.1.01/1019 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 20 มกราคม 2563
2813 ลย 0032.201.1.01/1017 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 20 มกราคม 2563
2812 ลย 0032.201.1.01/1016 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 20 มกราคม 2563
2811 ลย 0032.201.1.01/1015 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 20 มกราคม 2563
2810 ลย 0032.201.1.01/1013 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 20 มกราคม 2563
2809 ลย 0032.201.1.01/1012 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 20 มกราคม 2563
2808 ลย 0030/980 ย้ายข้าราชการ 18 มกราคม 2563
2807 ลย 0030/979 ย้ายข้าราชการ 18 มกราคม 2563
2806 ลย 0017.2/969 องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่จังหวัดเลย 17 มกราคม 2563
2805 ลย 0023.3/963 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติม ปี 2563 17 มกราคม 2563
2804 ลย 0032.006/962 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัดเลย 17 มกราคม 2563
2803 ลย 0017.2/949 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 17 มกราคม 2563
2802 ลย 0017.2/946 การขับเคลื่อนการงดใช้ถุงพลาสติก 17 มกราคม 2563
2801 ลย 0032.006/925 ขอหนังสือรับรองบุคคล 17 มกราคม 2563
2800 ลย 0032.201.1.01/924 ขอให้ทำสัญญาซื้อขาย 17 มกราคม 2563
2799 ลย 0032.001.1/919 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เชียงคาน กข 9693 เลย 17 มกราคม 2563
2798 ลย 0023.3/918 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 17 มกราคม 2563
2797 ลย 0023.3/914 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 17 มกราคม 2563
2796 ลย 0032.201.1.01/852 ขอส่งแผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 มกราคม 2563
2795 ลย 0032.006/828 ส่งผลงานการประเมินบุคคลและผลงาน ฉบับแก้ไข 16 มกราคม 2563
2794 ลย 0032.001.1/760 ขอจัดทำคู่มือรถยนต์ราชการใหม่ บจ 3678 เลย สสอ.ด่านซ้าย 15 มกราคม 2563
2793 ลย 0032.006/699 เลื่อนข้าราชการ 15 มกราคม 2563
2792 ลย 0032.201.1.01/664 ขอให้ไปติดต่อชำระค่าเช่าสถานที่ 14 มกราคม 2563
2791 ลย 0032.201.1.01/662 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 14 มกราคม 2563
2790 ลย 0032.201.1.01/656 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 มกราคม 2563
2789 ลย 0032.201.1.01/652 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 มกราคม 2563
2788 ลย 0017.2/628 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด 14 มกราคม 2563
2787 ลย 0032.006/617 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 13 มกราคม 2563
2786 ลย 0032.201.1.01/592 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 13 มกราคม 2563
2785 ลย 0032.201.1.01/591 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มกราคม 2563
2784 ลย 0032.201.1.01/590 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 มกราคม 2563
2783 ลย 0032.201.1.01/589 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 13 มกราคม 2563
2782 ลย 0032.201.1.01/588 ชี้แจงผลจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผ 13 มกราคม 2563
2781 ลย 0032.201.1.01/587 ชี้แจงผลจัดซื้อจัดจ้างเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 13 มกราคม 2563
2780 ลย 0032.201.1.01/535 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 10 มกราคม 2563
2779 ลย 0032.201.1.01/534 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 10 มกราคม 2563
2778 ลย 0032.201.1.01/526 หนังสือรับรอง บริษัท โกลบอล ลิโธทริปซี่ย์ เซอร์วิสเซส จำกัด 10 มกราคม 2563
2777 ลย 0023.3/513 การดำเนินงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสาธารณภัย (กรณีอุทกภัย) 10 มกราคม 2563
2776 ลย 0032.015/439 อนุมัติให้บุคคลากรเข้าร่วมเป็นตัวเเทนคัดเลือก จนท.พผท.ดีเด่น 63 9 มกราคม 2563
2775 ลย 0017.2/410 องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 มกราคม 2563
2774 ลย 0017.2/409 สรุปผลการประชุมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 9 มกราคม 2563
2773 ลย 0017.2/407 สรุปผลการประชุมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยวังเงียง พร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย 9 มกราคม 2563
2772 ลย 0017.2/291 องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 มกราคม 2563
2771 ลย 0017.2/289 องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 มกราคม 2563
2770 ลย 0017.2/287 เชิญประชุมเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำจังหวัดเลยอย่างเป็นระบบ 7 มกราคม 2563
2769 ลย 0017.2/286 องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7 มกราคม 2563
2768 ลย 0032.201.1.01/270 ขอให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 7 มกราคม 2563
2767 ลย 0032.001.1/247 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย กฉ 5254 เลย 7 มกราคม 2563
2766 ลย 0032.001.1/203 โครงการประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล สำหรับบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 6 มกราคม 2563
2765 ลย 0032.201.1.01/202 แจ้งชลอการลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 มกราคม 2563
2764 ลย 0032.001.1/169 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.ผาขาว นข 696 เลย 6 มกราคม 2563
2763 ลย 0023.3/138 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 6 มกราคม 2563
2762 ลย 0023.2/121 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง : ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง (The Executives High Performance) หรือ EHP รุ่นที่ 2” 6 มกราคม 2563
2761 ลย 0023.3/77 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณภัยแล้งเพิ่มเติม ปี 2563 3 มกราคม 2563
2760 ลย 0023.3/66 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 3 มกราคม 2563
2759 ลย 0032.006/19396 แก้ไขการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกร ระดับชำนาญการ 26 ธันวาคม 2562
2758 ลย 0023.3/19380 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 26 ธันวาคม 2562
2757 ลย 0032.201.1.01/19299 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 26 ธันวาคม 2562
2756 ลย 0032.201.1.01/19298 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 26 ธันวาคม 2562
2755 ลย 0032.001.1/19256 ขอยกเลิกทะเบียนรถยนต์ราชการตลอดไป (รพร.ด่านซ้าย บ 8335 เลย) 25 ธันวาคม 2562
2754 ลย 0032.001.1/19255 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง นข 1456 เลย 25 ธันวาคม 2562
2753 ลย 0032.001.1/19250 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง นข 1455 เลย 25 ธันวาคม 2562
2752 ลย 0032.001.1/19249 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง กง 9388 เลย 25 ธันวาคม 2562
2751 ลย 0032.001.1/19248 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ผาขาว กค 460 เลย 25 ธันวาคม 2562
2750 ลย 0030/19205 เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมพร้อมเงินเพิ่ม 25 ธันวาคม 2562
2749 ลย 0023.3/19203 การรายงานข้อมูลพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำและแผนปฏิบัติการจัดหาแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562/63 24 ธันวาคม 2562
2748 ลย 0023.3/19202 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 24 ธันวาคม 2562
2747 ลย 0032.201.1.01/19198 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 24 ธันวาคม 2562
2746 ลย 0032.201.1.01/19196 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 24 ธันวาคม 2562
2745 ลย 0032.201.1.01/19195 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 24 ธันวาคม 2562
2744 ลย 0032.201.1.01/19194 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 24 ธันวาคม 2562
2743 ลย 0032.201.1.01/19156 รายงานการจำหน่ายพัสดุ 24 ธันวาคม 2562
2742 ลย 0017.5/19091 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team PMQA 4.0 ) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 23 ธันวาคม 2562
2741 ลย 0032.201.1.01/19078 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 23 ธันวาคม 2562
2740 ลย 0032.201.1.01/19074 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 23 ธันวาคม 2562
2739 ลย 0032.201.1.01/19073 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 23 ธันวาคม 2562
2738 ลย 0032.201.1.01/19072 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 23 ธันวาคม 2562
2737 ลย 0032.201.1.01/19071 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 23 ธันวาคม 2562
2736 ลย 0032.201.1.01/19070 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 23 ธันวาคม 2562
2735 ลย 0032.201.1.01/19069 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 23 ธันวาคม 2562
2734 ลย 0032.003/19058 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 20 ธันวาคม 2562
2733 ลย 0032.003/19057 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 20 ธันวาคม 2562
2732 ลย 0023.3/18908 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 18 ธันวาคม 2562
2731 ลย 0032.201.1.01/18881 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 18 ธันวาคม 2562
2730 ลย 0032.201.1.01/18879 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ธันวาคม 2562
2729 ลย 0032.201.1.01/18876 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 18 ธันวาคม 2562
2728 ลย 0032.201.1.01/18875 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ธันวาคม 2562
2727 ลย 0032.201.1.01/18874 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ธันวาคม 2562
2726 ลย 0032.201.1.01/18873 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ธันวาคม 2562
2725 ลย 5103.3.12/18841 เปลี่ยนแปลงลายมือชื่อบัญชีคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเลย 17 ธันวาคม 2562
2724 ลย 0023.2/18773 หารือคุณสมบัติและเงื่อนไขในการขอรับการประเมินเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 16 ธันวาคม 2562
2723 ลย 0023.3/18758 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 13 ธันวาคม 2562
2722 ลย 0032.003/18755 ขอส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 16 ธันวาคม 2562
2721 ลย 0032.001.1/18736 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 2315 เลย 16 ธันวาคม 2562
2720 ลย 0017.5/18732 หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปี พ.ศ.2563 16 ธันวาคม 2562
2719 ลย 0023.3/18711 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 13 ธันวาคม 2562
2718 ลย 0023.3/18710 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 13 ธันวาคม 2562
2717 ลย 0023.3/18692 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 13 ธันวาคม 2562
2716 ลย 0030/18600 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) 12 ธันวาคม 2562
2715 ลย 0023.3/18533 ขอรับเงินงบประมาณบำเหน็จปกติในส่วนรัฐบาลรับภาระ 11 ธันวาคม 2562
2714 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/18531 ขอส่งเอกสารหลักฐานส่งใช้เงินยืม 11 ธันวาคม 2562
2713 ลย 0032.001.1/18518 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ผาขาว นข 891 เลย 11 ธันวาคม 2562
2712 ลย 0032.001.1/18516 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.เอราวัณ กค 8274 เลย 11 ธันวาคม 2562
2711 ลย 0023.3/18452 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพโรงเรียนต้นแบบการประเมินการศึกษาทางไกล Digital Life Box for NEW DLTV 9 ธันวาคม 2562
2710 ลย 0017.2/18440 การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ. 2564 9 ธันวาคม 2562
2709 ลย 0023.3/18417 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 6 ธันวาคม 2562
2708 ลย 0032.001.1/18332 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย นข 2959 เลย 4 ธันวาคม 2562
2707 ลย 0032.001.1/18331 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย บพ 7666 เลย 4 ธันวาคม 2562
2706 ลย 0032.001.1/18329 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลสย บพ 8251 เลย 4 ธันวาคม 2562
2705 ลย 0023.3/18312 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่ม 4 ธันวาคม 2562
2704 ลย 0032.001.1/18308 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึงบ กง 8297 เลย 3 ธันวาคม 2562
2703 ลย 0032.006/18292 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ 3 ธันวาคม 2562
2702 ลย 0032.006/18263 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ(กันตพร) 2 ธันวาคม 2562
2701 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/18161 ขอเชิญประชุมราชการและประสานผู้เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจง แนวทางการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 29 พฤศจิกายน 2562
2700 ลย 0017.5/18137 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดเลย และ คณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team PMQA 4.0) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 29 พฤศจิกายน 2562
2699 ลย 0032.003/18124 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 29 พฤศจิกายน 2562
2698 ลย 0032.003/18123 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 29 พฤศจิกายน 2562
2697 ลย 0032.003/18121 ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 29 พฤศจิกายน 2562
2696 ลย 0032.001.1/18107 ขอจัดทำคู่มือทะเบียนรถใหม่ รพ.ภูกระดึง 29 พฤศจิกายน 2562
2695 ลย 0032.001.1/18059 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กลพ 180 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2694 ลย 0032.001.1/18058 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน ขขข 308 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2693 ลย 0032.001.1/18057 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กษร 661 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2692 ลย 0032.001.1/18056 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กรท 287 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2691 ลย 0032.001.1/18055 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กลพ187 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2690 ลย 0032.001.1/18054 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน 1กก2832 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2689 ลย 0032.001.1/18053 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กลพ 183 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2688 ลย 0032.001.1/18052 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กรท 285 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2687 ลย 0032.001.1/18051 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กษร 660 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2686 ลย 0032.001.1/18050 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน ขขข307 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2685 ลย 0032.001.1/18049 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน ขขข306 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2684 ลย 0032.001.1/18048 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กลพ 182 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2683 ลย 0032.001.1/18047 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กลพ 184 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2682 ลย 0032.001.1/18046 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กรท 286 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2681 ลย 0032.001.1/18045 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กลพ 185 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2680 ลย 0032.001.1/18044 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กษร 659 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2679 ลย 0032.001.1/18043 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน 1กฆ9775 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2678 ลย 0032.001.1/18042 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กลพ 181 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2677 ลย 0032.001.1/18041 เสียภาษีประจำปีรถจักรยานยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กรท 284 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2676 ลย 0032.001.1/18040 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูหลวง บพ 4050 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2675 ลย 0032.001.1/18039 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูหลวง กข 4718 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2674 ลย 0032.001.1/18038 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูหลวง นข 2662 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2673 ลย 0032.001.1/18037 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง กข 8120 เลย 28 พฤศจิกายน 2562
2672 ลย 0032.201.1.01/17976 การขยายเขตระบบจำหน่ายและเพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า 27 พฤศจิกายน 2562
2671 ลย 0023.3/17959 ขอรับการจัดสรรงบประมาณโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) เขตพื้นที่บ้านคกเว้า หมู่ที่ 2 ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย 27 พฤศจิกายน 2562
2670 ลย 0030/17914 เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมเงินเพิ่ม 26 พฤศจิกายน 2562
2669 ลย 0032.201.1.01/17877 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 26 พฤศจิกายน 2562
2668 ลย 0032.006/17814 แก้ไขการประเมินผลงานตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 25 พฤศจิกายน 2562
2667 ลย 0032.006/17813 แก้ไขการประเมินผลงานตำแหน่งเภสัชกร เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 25 พฤศจิกายน 2562
2666 ลย 0032.006/17808 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 25 พฤศจิกายน 2562
2665 ลย 0017.2/17801 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2563 25 พฤศจิกายน 2562
2664 ลย 0017.2/17800 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2563 25 พฤศจิกายน 2562
2663 ลย 0032.001.1/17778 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กข 9761 เลย 25 พฤศจิกายน 2562
2662 ลย 0032.001.1/17776 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน บจ 3656 เลย 25 พฤศจิกายน 2562
2661 ลย 0032.001.1/17773 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน บม 5938 เลย 25 พฤศจิกายน 2562
2660 ลย 0032.001.1/17772 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กจ 3146 เลย 25 พฤศจิกายน 2562
2659 ลย 0017.2/17771 ขอความเห็นชอบการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน (งบพัฒนาจังหวัด) จังหวัดเลย 25 พฤศจิกายน 2562
2658 ลย 0032.001.1/17770 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน กจ 2120 เลย 25 พฤศจิกายน 2562
2657 ลย 0032.001.1/17769 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน บต 3553 เลย 25 พฤศจิกายน 2562
2656 ลย 0032.001.1/17768 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.เชียงคาน บจ 3657 เลย 25 พฤศจิกายน 2562
2655 ลย 0023.3/17750 ส่งงบการเงินปี 2562 22 พฤศจิกายน 2562
2654 ลย 0032.001.1/17701 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูหลวง บพ 4050 เลย 21 พฤศจิกายน 2562
2653 ลย74101.5/17617 ตอบรักการเข้าศึกษาดูงาน 20 พฤศจิกายน 2562
2652 ลย 0032.006/17609 ส่งผลงานฉบับแก้ไขให้กรรมการระดับเขตพิจารณา 20 พฤศจิกายน 2562
2651 ลย 0030/17601 ข้าราชการไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนและวันหยุดราชการ 20 พฤศจิกายน 2562
2650 ลย 0032.006/17521 การประเมินผลงานทางวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ 18 พฤศจิกายน 2562
2649 ลย 0023.3/17515 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 18 พฤศจิกายน 2562
2648 ลย 0017.5/17460 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากรจังหวัดเลย ด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)" ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 15 พฤศจิกายน 2562
2647 ลย 0017.5/17457 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 15 พฤศจิกายน 2562
2646 ลย 0032.003/17447 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการงานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเลย 15 พฤศจิกายน 2562
2645 ลย 0023.5/17435 การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบฯ พ.ศ.2563 15 พฤศจิกายน 2562
2644 ลย 0032.201.1.01/17407 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤศจิกายน 2562
2643 ลย 0032.201.1.01/17406 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 14 พฤศจิกายน 2562
2642 ลย 0032.201.1.01/17405 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 14 พฤศจิกายน 2562
2641 ลย 0023.3/17389 ขอความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนช่วยดูแลด้านเทคนิควิชาการ และประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 14 พฤศจิกายน 2562
2640 ลย 0032.006/17387 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ(สุรเชษฐ์) 14 พฤศจิกายน 2562
2639 ลย 0032.001.1/17373 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง 14 พฤศจิกายน 2562
2638 ลย 0032.015/17362 ยกคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย 13 พฤศจิกายน 2562
2637 ลย 0032.006/17350 ส่งตัวข้าราชการมาปฏิบัติราชการ(สุรเชษฐ์) 13 พฤศจิกายน 2562
2636 ลย 0032.006/17347 แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย) 13 พฤศจิกายน 2562
2635 ลย 0032.006/17346 ยกเลิกคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย) และคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 13 พฤศจิกายน 2562
2634 ลย 0032.006/17338 ขอหนังสือรับรองการยื่นทำวีซ่า 13 พฤศจิกายน 2562
2633 ลย 0032.001.1/17278 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เอราวัณ บฉ 807 เลย 12 พฤศจิกายน 2562
2632 ลย 0023.3/17251 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 12 พฤศจิกายน 2562
2631 ลย 0032.201.1.01/17247 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 12 พฤศจิกายน 2562
2630 ลย 0023.3/17192 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 12 พฤศจิกายน 2562
2629 ลย52001/17156 การประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2563 11 พฤศจิกายน 2562
2628 ลย 0032.006/17025 เลื่อนข้าราชการ 7 พฤศจิกายน 2562
2627 ลย 0032.201.1.01/17008 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จำกัดและบริษัท มะลิทอง จำกัด 6 พฤศจิกายน 2562
2626 ลย 0032.201.1.01/17007 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ 6 พฤศจิกายน 2562
2625 ลย 0032.201.1.01/17006 แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ 6 พฤศจิกายน 2562
2624 ลย 0032.201.1.01/17000 ส่งสำเนาสัญญา 6 พฤศจิกายน 2562
2623 ลย 0032.001.1/16973 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง กบ 6301 นนทบุรี 6 พฤศจิกายน 2562
2622 ลย 0032.001.1/16972 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 1320 เลย 6 พฤศจิกายน 2562
2621 ลย 0032.001.1/16971 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ปากชม นข 2762 เลย 6 พฤศจิกายน 2562
2620 ลย 0032.001.1/16954 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เอราวัณ กง9389 เลย 5 พฤศจิกายน 2562
2619 ลย 0032.001.1/16953 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เอราวัณ นข 2296 เลย 5 พฤศจิกายน 2562
2618 ลย 0032.001.1/16952 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เอราวัณ นข 1442 เลย 5 พฤศจิกายน 2562
2617 ลย 0030/16873 การโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 5 พฤศจิกายน 2562
2616 ลย 0032.006/16868 แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย) 4 พฤศจิกายน 2562
2615 ลย 0032.006/16867 แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 4 พฤศจิกายน 2562
2614 ลย 0032/16847 รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ 4 พฤศจิกายน 2562
2613 ลย 0032.201.1.01/16843 รายงานตัวเพื่อปฏิบัติราชการ 4 พฤศจิกายน 2562
2612 ลย 0023.3/16751 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายละเอียดด้านเทคนิคและประมาณการราคาโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย) 31 ตุลาคม 2562
2611 ลย 0032.001.1/16748 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เชียงคาน กข 2728 เลย 31 ตุลาคม 2562
2610 ลย 0032.001.1/16747 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เชียงคาน กข 6923 เลย 31 ตุลาคม 2562
2609 ลย 0023.3/16684 การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัด 30 ตุลาคม 2562
2608 ลย 0017.5/16662 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 30 ตุลาคม 2562
2607 ลย 0017.5/16625 ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team PMQA 4.0) จังหวัดเลย 30 ตุลาคม 2562
2606 ลย 0032.003/16620 ส่งตัวผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบูรณาการวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 30 ตุลาคม 2562
2605 ลย 0032.003/16619 ขอส่งตัวเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานบูรณาการวัยเรียนวัยรุ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 30 ตุลาคม 2562
2604 ลย 0032.201.1.01/16567 ส่งสำเนสสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 29 ตุลาคม 2562
2603 ลย 0023.3/16563 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 29 ตุลาคม 2562
2602 ลย 0023.5/16508 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2562 (เงินกัน) 28 ตุลาคม 2562
2601 ลย 0023.5/16507 การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 62 (เงินกัน) 28 ตุลาคม 2562
2600 ลย 0032.001.1/16506 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูหลวง นข 2313 เลย 28 ตุลาคม 2562
2599 ลย 0032.001.1/16504 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด่านซ้าย กข 7995 เลย 28 ตุลาคม 2562
2598 ลย 0032.001.1/16503 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด่านซ้าย กข 8953 เลย 28 ตุลาคม 2562
2597 ลย 0032.001.1/16502 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด่านซ้ายกฉ 328 เลย 28 ตุลาคม 2562
2596 ลย 0032.001.1/16501 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด่านซ้าย นข 2761 เลย 28 ตุลาคม 2562
2595 ลย 0032.001.1/16500 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด่านซ้าย กจ 6604 เลย 28 ตุลาคม 2562
2594 ลย 0032.001.1/16499 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด่านซ้าย นข 1213 เลย 28 ตุลาคม 2562
2593 ลย 0032.001.1/16498 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด่านซ้าย นข 2310 เลย 28 ตุลาคม 2562
2592 ลย 0032.001.1/16497 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด่านซ้าย กข 5688 เลย 28 ตุลาคม 2562
2591 ลย 0032.001.1/16471 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด่านซ้าย บ 8335 เลย 28 ตุลาคม 2562
2590 ลย 0032.001.1/16470 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด่านซ้าย นข 1439 เลย 28 ตุลาคม 2562
2589 ลย 0032.001.1/16466 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพร.ด่านซ้าย นข 2307 เลย 28 ตุลาคม 2562
2588 ลย 0032.001.1/16465 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง นข 1251 เลย 28 ตุลาคม 2562
2587 ลย 0032.003/16446 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 25 ตุลาคม 2562
2586 ลย 0032.003/16445 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 25 ตุลาคม 2562
2585 ลย 0032.003/16424 ขอส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 25 ตุลาคม 2562
2584 ลย 0030/16400 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานสปส รอบที่ 2 ณ 1 ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 2562
2583 ลย 0017.5/16394 การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 ตุลาคม 2562
2582 ลย 0032.006/16362 ยกเลิกคำสั่งเลื่อนข้าราชการ (เฉพาะราย) 24 ตุลาคม 2562
2581 ลย 0030/16301 อายัดทรัพย์สิน 24 ตุลาคม 2562
2580 ลย 0030/16300 อายัดทรัพย์สิน 24 ตุลาคม 2562
2579 ลย 0030/16299 อายัดทรัพย์สิน 24 ตุลาคม 2562
2578 ลย 0032.006/16219 ยกเลิกและแก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการ 21 ตุลาคม 2562
2577 ลย 0032.007/16213 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 21 ตุลาคม 2562
2576 ลย 0023.3/16205 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 21 ตุลาคม 2562
2575 ลย 0023.3/16201 รายงานการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) 21 ตุลาคม 2562
2574 ลย 0023.3/16200 รายงานการสำรวจข้อมูลการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานการณ์ภัยแล้งปี 2562 21 ตุลาคม 2562
2573 ลย 0032.015/16105 อนุมัติบุคลากรแพทย์แผนไทยเป็นวิทยากร 17 ตุลาคม 2562
2572 ลย 0013/16103 ขอเงินกองทุนบำเน็จยำนาญข้าราชการ 17 ตุลาคม 2562
2571 ลย 0032.006/16044 แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติในหลักการแสดงความจำนงลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศครั้งที่6/2562 17 ตุลาคม 2562
2570 ลย 0032.201.1.01/16014 ขอแจ้งผลการจัซื้อจัดจ้าง 16 ตุลาคม 2562
2569 ลย 0032.201.1.01/16013 ขอแจ้งผลการจัซื้อจัดจ้าง 16 ตุลาคม 2562
2568 ลย 0032.201.1.01/16012 ขอแจ้งผลการจัซื้อจัดจ้าง 16 ตุลาคม 2562
2567 ลย 0032.006/15961 ส่งเอกสารการประเมินบุคคลและผลงาน 15 ตุลาคม 2562
2566 ลย 0032.201.1.01/15942 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 15 ตุลาคม 2562
2565 ลย 0023.3/15940 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 15 ตุลาคม 2562
2564 ลย 0032.001.1/15873 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เอราวัณ กบ 6245 เลย 11 ตุลาคม 2562
2563 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/15794 ขอเรียนเชิญให้เกียรติเป้นประธาน 10 ตุลาคม 2562
2562 ลย 0032.001.1/15750 เสียภาษีประจำปีรถจักรยนต์ราชการ รพ.ท่าลี่ กตบ 646เลย 9 ตุลาคม 2562
2561 ลย 0032.001.1/15749 เสียภาษีประจำปีรถจักยานยนต์ราชการ รพ.ท่าลี่ กลฉ 927 เลย 9 ตุลาคม 2562
2560 ลย 0032.001.1/15748 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ผาขาว กข 5672 เลย 9 ตุลาคม 2562
2559 ลย 0032.001.1/15747 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง นข 2312 เลย 9 ตุลาคม 2562
2558 ลย 0032.001.1/15746 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง นข 2135 เลย 9 ตุลาคม 2562
2557 ลย 0032.001.1/15745 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง 80-0640 เลย 9 ตุลาคม 2562
2556 ลย 0032.001.1/15744 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง กฉ 327 เลย 9 ตุลาคม 2562
2555 ลย 0032.001.1/15743 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วงสะพุง นข 2372 เลย 9 ตุลาคม 2562
2554 ลย 0032.001.1/15741 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วงสะพุง บน 115 เลย 9 ตุลาคม 2562
2553 ลย 0032.001.1/15740 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วงสะพุงนข 2295 เลย 9 ตุลาคม 2562
2552 ลย 0032.001.1/15739 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง บจ 5168 เลย 9 ตุลาคม 2562
2551 ลย 0032.001.1/15736 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง นข 531 เลย 9 ตุลาคม 2562
2550 ลย 0032.001.1/15735 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง กข 4313 เลย 9 ตุลาคม 2562
2549 ลย 0032.001.1/15734 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง กบ 6273 นนทบุรี 9 ตุลาคม 2562
2548 ลย 0032.001.1/15732 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง นข 1608 เลย 9 ตุลาคม 2562
2547 ลย 0032.001.1/15731 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง กข 8040 เลย 9 ตุลาคม 2562
2546 ลย 0032.001.1/15730 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.วังสะพุง กข 4683 เลย 9 ตุลาคม 2562
2545 ลย 0032.015/15652 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมการอบรม 8 ตุลาคม 2562
2544 ลย 0032.001.1/15643 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ผาขาว นข 2304 เลย 8 ตุลาคม 2562
2543 ลย 76702/15606 ขอส่งงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562 7 ตุลาคม 2562
2542 ลย 0017.2/15576 การลงพื้นที่ตรวจสภาพความพร้อมโครงการฯงบรองนายกรัฐมนตรี 2563 7 ตุลาคม 2562
2541 ลย 0017.2/15572 การลงพื้นที่ตรวจสภาพความพร้อมโครงการฯงบรองนายกรัฐมนตรี 2563 7 ตุลาคม 2562
2540 ลย 0032.201.1.01/15554 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 7 ตุลาคม 2562
2539 ลย 0032.201.1.01/15552 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 7 ตุลาคม 2562
2538 ลย 0032.201.1.01/15550 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 7 ตุลาคม 2562
2537 ลย 0032.201.1.01/15536 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 4 ตุลาคม 2562
2536 ลย 0032.201.1.01/15533 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 4 ตุลาคม 2562
2535 ลย 0032.201.1.01/15531 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 4 ตุลาคม 2562
2534 ลย 0032.201.1.01/15528 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 4 ตุลาคม 2562
2533 ลย 0032.201.1.01/15527 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 4 ตุลาคม 2562
2532 ลย 0032.201.1.01/15526 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 4 ตุลาคม 2562
2531 ลย 0032.201.1.01/15525 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 4 ตุลาคม 2562
2530 ลย 0032.201.1.01/15524 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 4 ตุลาคม 2562
2529 ลย 0032.201.1.01/15523 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาซื้อขาย 4 ตุลาคม 2562
2528 ลย 0032.001.2/15508 อัตราค่าบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย 4 ตุลาคม 2562
2527 ลย 0023.3/15473 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 3 ตุลาคม 2562
2526 ลย 0030/15441 แจ้งผลการพิจารณาเข้าร่วมสถานพยาบาลที่ให้บริการกรณีทันตกรรม 3 ตุลาคม 2562
2525 ลย 0017.2/15423 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3 ตุลาคม 2562
2524 ลย 0032.006/15330 แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมผลงาน 2 ตุลาคม 2562
2523 ลย 0013/15272 แจ้งข้าราชการมารายงานตัว 1 ตุลาคม 2562
2522 ลย 0023.3/15223 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 30 กันยายน 2562
2521 ลย 0023.3/15221 การรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากพายุโซนร้อน “โพดุล” (PODUL) และพายุดีเปรสชั่น “คาจิกิ” (KAJIKI) 30 กันยายน 2562
2520 ลย 0032.006/15179 เลื่อนข้าราชการ 30 กันยายน 2562
2519 ลย 0032.003/15123 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 30 กันยายน 2562
2518 ลย 0032.003/15122 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 30 กันยายน 2562
2517 ลย 0023.3/15080 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 กันยายน 2562
2516 ลย 0023.3/15079 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวณรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 27 กันยายน 2562
2515 ลย 0032.001.1/14993 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย นข 2450 เลย 27 กันยายน 2562
2514 ลย 0032.006/14989 วงเงินเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ 27 กันยายน 2562
2513 ลย 0032.201.1.01/14897 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ 26 กันยายน 2562
2512 ลย 0023.5/14885 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) 26 กันยายน 2562
2511 ลย 0032.001.1/14851 ขอเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะรถ รพ.เอราวัณ นข 615 เลย 25 กันยายน 2562
2510 ลย 0032.006/14844 แจ้งแก้ไขผลงานวิชาการ 25 กันยายน 2562
2509 ลย 0023.3/14754 การแจ้งผลการตรวจสอบการจัดทำและการใช้ประโยชน์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 24 กันยายน 2562
2508 ลย 0032.201.1.01/14752 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กันยายน 2562
2507 ลย 0032.201.1.01/14751 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 กันยายน 2562
2506 ลย 0032.201.1.01/14750 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 24 กันยายน 2562
2505 ลย 0032.201.1.01/14749 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 24 กันยายน 2562
2504 ลย 0032.201.1.01/14748 ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุสำหรับการบริการสลายนิ่วแบบภายนอกร่างกาย 24 กันยายน 2562
2503 ลย 0032.201.1.01/14747 ขอให้ไปติดต่อชำระค่าเช่าสถานที่ 24 กันยายน 2562
2502 ลย 0032.201.1.01/14746 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 24 กันยายน 2562
2501 ลย 0032.003/14744 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 24 กันยายน 2562
2500 ลย 0032.003/14743 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 24 กันยายน 2562
2499 ลย 0032.003/14742 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 24 กันยายน 2562
2498 ลย 0032.003/14741 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 24 กันยายน 2562
2497 ลย 0032.006/14705 การประเมินบุคคลและผลงาน 24 กันยายน 2562
2496 ลย 0032.201.1.01/14635 การตรวจสอบหลักประกันสัญญา 23 กันยายน 2562
2495 ลย 0032/14632 การตรวจสอบหลักประกันสัญญา 23 กันยายน 2562
2494 ลย 0032.201.1.01/14631 การตรวจสอบหลักประกันสัญญา 23 กันยายน 2562
2493 ลย 0023.3/14609 ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น 23 กันยายน 2562
2492 ลย 0032.001.1/14582 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง กง 8297 เลย 23 กันยายน 2562
2491 ลย 0017.5/14581 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base 23 กันยายน 2562
2490 ลย 0023.3/14522 การแจ้งผลการตรวจสอบการจัดทำและการใช้ประโยชน์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนาดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 กันยายน 2562
2489 ลย 0023.3/14521 การแจ้งผลการตรวจสอบการจัดทำและการใช้ประโยชน์แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลนาอาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 กันยายน 2562
2488 ลย52006/14519 ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 20 กันยายน 2562
2487 ลย52006/14517 ส่งสำเนาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 20 กันยายน 2562
2486 76201.1/14440 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 18 กันยายน 2562
2485 ลย 0023.3/14374 ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดประชุม 18 กันยายน 2562
2484 ลย52001/14362 ญัตติอนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ประจำปี 2562 18 กันยายน 2562
2483 ลย 0032.001.1/14312 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย กค 8532 เลย 18 กันยายน 2562
2482 ลย 0017.2/14301 การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเลย 18 กันยายน 2562
2481 77401/14296 รายงานการเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงานครูองค์การบริหาร่วนตำบล ครั้งที่ 1/2562 12 กันยายน 2562
2480 ลย 0032.006/14244 เลื่อนข้าราชการ 17 กันยายน 2562
2479 ลย 0032.001.1/14240 ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืื เสียภาษีประจำรถยนต์ราชการ นข 2298 เลย(รพ.เลย) 17 กันยายน 2562
2478 ลย 0032.006/14214 เลื่อนข้าราชการ 16 กันยายน 2562
2477 ลย 0030/14157 แจ้งผลการอายัดทรัพย์สินราย นายจำรูญ แก้วกันหา 13 กันยายน 2562
2476 ลย 0023.3/14132 รายงานการสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)- 13 กันยายน 2562
2475 ลย 0032.001.1/14130 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เชียงคาน กง 2349 เลย 13 กันยายน 2562
2474 ลย 0032.001.1/14129 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เชียงคาน นข 2628 เลย 13 กันยายน 2562
2473 ลย 0032.201.1.01/14030 อนุญาตให้ข้าราชการลาไปต่างประเทศ 12 กันยายน 2562
2472 ลย 0023.3/13997 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำและการเล่นว่าวไทย เพื่อรักษาศิลปะและภูมิปัญญาท้องถิ่น ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 กันยายน 2562
2471 ลย 0032.006/13950 แก้ไขการประเมินผลงาตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 11 กันยายน 2562
2470 ลย 0032.006/13949 แก้ไขการประเมินผลงาตำแหน่งนักกายภาพบำบัดชำนาญการ เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 11 กันยายน 2562
2469 ลย52003/13946 จัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ปี2563 10 กันยายน 2562
2468 ลย 0032/13921 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 10 กันยายน 2562
2467 ลย 0032.201.1.01/13849 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 9 กันยายน 2562
2466 ลย 0023.3/13817 เชิญชวนร่วมโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 9 กันยายน 2562
2465 ลย 0023.3/13816 ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่ดำเนินโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 9 กันยายน 2562
2464 ลย 0032.006/13802 เลื่อนข้าราชการ 9 กันยายน 2562
2463 ลย 0023.3/13774 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม (276-395) 6 กันยายน 2562
2462 ลย 0023.3/13773 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 6 กันยายน 2562
2461 ลย 0023.5/13744 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ2562 สนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 6 กันยายน 2562
2460 ลย 0032.006/13735 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 6 กันยายน 2562
2459 ลย 0032.001.1/13719 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย นข 2754 เลย 5 กันยายน 2562
2458 ลย 0023.3/13647 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 4 กันยายน 2562
2457 ลย 0032.001.1/13637 ขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการใหม่(สสอ.ปากชม) รพ.สต.หาดคัมภีร์ 4 กันยายน 2562
2456 ลย 0032.001.1/13636 ขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการใหม่(สสอ.ปากชม) รพ.สต.เชียงกลม 4 กันยายน 2562
2455 ลย 0032.001.1/13635 ขอจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการใหม่(สสอ.ปากชม) 3คัน 4 กันยายน 2562
2454 ลย 0032.001.1/13629 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.นาด้วง นข 2311 เลย 4 กันยายน 2562
2453 ลย 0032.001.1/13628 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เชียงคาน นข 2940เลย 4 กันยายน 2562
2452 ลย 0023.3/13543 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ชุม) 3 กันยายน 2562
2451 ลย 0023.3/13541 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อส้รางอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (โรงเรียนอนุบาลอาฮี) 3 กันยายน 2562
2450 ลย 0023.3/13512 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 3 กันยายน 2562
2449 ลย 0023.3/13511 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 3 กันยายน 2562
2448 ลย 0023.3/13510 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โรงเรียนเทศบาลนาอาน 1 บ้านติดต่อ)) 3 กันยายน 2562
2447 ลย 0023.3/13508 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดมัชฌิมาราม)) 3 กันยายน 2562
2446 ลย 0023.3/13505 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแท่น-ศิลาอาสน์) 3 กันยายน 2562
2445 ลย 0023.3/13504 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โรงเรียนบ้านฟากนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย)) 3 กันยายน 2562
2444 ลย 0023.3/13502 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์) 3 กันยายน 2562
2443 ลย 0023.3/13501 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอุมลัว) 3 กันยายน 2562
2442 ลย 0023.3/13500 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายงานเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ศูนย์พัฒฯาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคัน)เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ 3 กันยายน 2562
2441 ลย 0023.3/13473 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 2 กันยายน 2562
2440 ลย 0023.3/13472 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 2 กันยายน 2562
2439 ลย 0023.3/13471 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 2 กันยายน 2562
2438 ลย 0023.3/13470 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) 2 กันยายน 2562
2437 ลย 0032.006/13468 เลื่อนข้าราชการ 2 กันยายน 2562
2436 ลย 0023.5/13464 หารือการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่าเช่าบ้านย้อนหลังของพนักงานครูเทศบาล 2 กันยายน 2562
2435 ลย 0032.006/13415 การประเมินบุคคลและผลงาน 2 กันยายน 2562
2434 ลย 0032.006/13409 เลื่อนข้าราชการ 2 กันยายน 2562
2433 ลย 0032.006/13407 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 2 กันยายน 2562
2432 ลย 0032.006/13332 การประเมินบุคคลและผลงาน 30 สิงหาคม 2562
2431 ลย 0032.006/13324 การประเมินบุคคลและผลงาน 30 สิงหาคม 2562
2430 ลย 0032.201.1.01/13323 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 30 สิงหาคม 2562
2429 ลย 76301/13302 รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้ผู้อายุฯ 29 สิงหาคม 2562
2428 ลย 76301/13301 รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้ผู้อายุฯ 29 สิงหาคม 2562
2427 ลย 76702/13299 โอนเงินเดือน ค่าจ้างพนักงานจ้างเหมา องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 30 สิงหาคม 2562
2426 ลย 76702/13298 โอนเงินเดือนคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 30 สิงหาคม 2562
2425 ลย 0023.3/13282 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 4 (เพิ่มเติม) 29 สิงหาคม 2562
2424 ลย 0023.3/13281 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 29 สิงหาคม 2562
2423 ลย 0023.3/13280 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 สิงหาคม 2562
2422 ลย 0032.201.1.01/13238 ส่งสำเนาสัญญา 29 สิงหาคม 2562
2421 ลย 0032.003/13225 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 29 สิงหาคม 2562
2420 ลย 0032.003/13224 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 29 สิงหาคม 2562
2419 ลย 0032.015/13210 รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองภูมิปัญญาการเเพทย์แผนไทยของนายทะเบียนจังหวัด 29 สิงหาคม 2562
2418 ลย 0032.015/13204 ส่งแบบฟอร์มข้อมูลหลักผู้ขาย 29 สิงหาคม 2562
2417 ลย 0032.201.1.01/13179 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์ 28 สิงหาคม 2562
2416 ลย 0032.001.1/13136 ผอ.รพ.หนองหิน 28 สิงหาคม 2562
2415 ลย 0018.1/13089 ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นพนันเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องจักรกล 27 สิงหาคม 2562
2414 ลย 0018.1/13088 แจ้งการดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 27 สิงหาคม 2562
2413 ลย 0032.201.1.01/13087 ส่งสำเนาสัญญา 27 สิงหาคม 2562
2412 ลย 0032.201.1.01/13039 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 26 สิงหาคม 2562
2411 ลย 0032.006/12987 ส่งคำสั่งยกเลิกให้ข้าราชการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 26 สิงหาคม 2562
2410 ลย 0032.006/12953 เลื่อนข้าราชการ 24 สิงหาคม 2562
2409 ลย 0030/12945 การจำหน่ายพัสดุ 23 สิงหาคม 2562
2408 ลย 0030/12943 เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมเงินเพิ่ม 23 สิงหาคม 2562
2407 ลย 0030/12941 การจำหน่ายพัสดุ 23 สิงหาคม 2562
2406 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/12935 ขอเชิญประชุม 23 สิงหาคม 2562
2405 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/12933 ขอเชิญประชุม 23 สิงหาคม 2562
2404 ลย 0032.001.1/12932 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.เอราวัณ นข 615 เลย 23 สิงหาคม 2562
2403 ลย 0032.001.1/12912 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูหลวง กจ 5310 เลย 23 สิงหาคม 2562
2402 ลย 0017.2/12890 การบริหารจัดการโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ สกายวอล์คพระใหญ่ภูคกงิ้ว อำเภอเชียงคาน 23 สิงหาคม 2562
2401 ลย 0023.3/12849 ขอรับเงินงบประมาณบำเหน็จปกติในส่วนรัฐบาลรับภาระ 22 สิงหาคม 2562
2400 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/12842 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 22 สิงหาคม 2562
2399 ลย 0023.3/12673 การให้พนักงานสถานธนานุบาลดำรงตำแหน่ง ณ ที่แห่งเดิม 19 สิงหาคม 2562
2398 ลย 76301/12656 ขอรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีของอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 16 สิงหาคม 2562
2397 ลย 0032.201.1.01/12655 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 19 สิงหาคม 2562
2396 ลย 0032.201.1.01/12654 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 19 สิงหาคม 2562
2395 ลย 0023.5/12617 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา(เงินเดือน ค่าจ้าง) ไตรมาสที่ 4 19 สิงหาคม 2562
2394 ลย 0032.001.1/12569 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.หนองหิน กฉ 7135 เลย 16 สิงหาคม 2562
2393 ลย 0032.001.1/12567 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.หนองหิน บท 5451 เลย 16 สิงหาคม 2562
2392 ลย 0032.006/12562 เชิญประชุมพิจารณาประเมินผลงานวิชาการฯ 16 สิงหาคม 2562
2391 ลย 0032.006/12561 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัดเลย 16 สิงหาคม 2562
2390 ลย 0017.2/12489 การจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดเลย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ 15 สิงหาคม 2562
2389 ลย 0032.201.1.01/12447 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 14 สิงหาคม 2562
2388 ลย 0032.001.1/12445 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.หนองหิน 1กง 4573 เลย 14 สิงหาคม 2562
2387 ลย 78101/12443 รายงานการยกเลิกประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 14 สิงหาคม 2562
2386 ลย 0023.3/12415 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 13 สิงหาคม 2562
2385 ลย 0023.3/12414 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 13 สิงหาคม 2562
2384 ลย 0032.001.1/12394 การจัดประชุม "เว้าจาพาข้าวงาย" ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562
2383 ลย 0032.001.1/12392 การจัดประชุม "เว้าจาพาข้าวงาย" ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562
2382 ลย 0032.001.1/12389 การจัดประชุม "เว้าจาพาข้าวงาย" ครั้งที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2562 13 สิงหาคม 2562
2381 ลย 0032.201.1.01/12371 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 13 สิงหาคม 2562
2380 ลย 0032.010/12349 ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 13 สิงหาคม 2562
2379 ลย 0032.201.1.01/12300 ส่งสำเนาสัญญา 9 สิงหาคม 2562
2378 ลย 0017.5/12296 การขับเคลื่อนการดำเนินการตามตัวชี้วัด "ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลของจังหวัด" ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 9 สิงหาคม 2562
2377 ลย 0030/12274 การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 8 สิงหาคม 2562
2376 ลย 0030/12273 แจ้งผลการพิจารณาการเป็นผู้ทุพพลภาพ ของผู้ประกันตน จำนวน 4 ราย 8 สิงหาคม 2562
2375 ลย 0032.001.1/12232 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.นาด้วง นข 609 เลย 8 สิงหาคม 2562
2374 ลย 0032.001.1/12231 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง นข 2107 เลย 8 สิงหาคม 2562
2373 ลย 0032.001.1/12228 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูเรือ กจ 2046 เลย 8 สิงหาคม 2562
2372 ลย 0032.001.1/12227 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูเรือ กข 6613 เลย 8 สิงหาคม 2562
2371 ลย 0032.001.1/12226 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูเรือ นข 610 เลย 8 สิงหาคม 2562
2370 ลย 0032.001.1/12225 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูเรือ กข 5231 เลย 8 สิงหาคม 2562
2369 ลย 0032.001.1/12224 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูเรือ นข 1321เลย 8 สิงหาคม 2562
2368 ลย 0032.001.1/12222 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสอ.นาด้วง บจ 3655 เลย 8 สิงหาคม 2562
2367 ลย 0032.201.1.01/12219 ส่งสำเนาสัญญา 8 สิงหาคม 2562
2366 ลย 0032.201.1.01/12217 ส่งสำเนาสัญญา 8 สิงหาคม 2562
2365 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/12169 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 7 สิงหาคม 2562
2364 ลย 0032.001.1/12165 อนุมัติให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคบังคับและภาคสมัครใจ จำนวน 3 คัน 7 สิงหาคม 2562
2363 ลย 0030/12123 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม 7 สิงหาคม 2562
2362 ลย 0017.2/12106 ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2562 6 สิงหาคม 2562
2361 ลย 0023.3/12101 บรรจุและแต่งตั้งพนักงานสถานธนานุบาล 31 กรกฎาคม 2562
2360 ลย 0032.201.1.01/11993 ยืนยันหนังสือค้ำประกันสัญญา 5 สิงหาคม 2562
2359 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/11914 ขอความอนุเคราะห์วิทยากร 2 สิงหาคม 2562
2358 ลย 0030/11759 แจ้งผลการอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 31 กรกฎาคม 2562
2357 ลย 0030/11756 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 31 กรกฎาคม 2562
2356 ลย 0030/11754 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 31 กรกฎาคม 2562
2355 ลย 0030/11751 ถอนการอายัดทรัพย์สิน 31 กรกฎาคม 2562
2354 ลย 0032.001.1/11750 อนุมัติให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคบังคับและภาคสมัครใจ จำนวน 3 คัน 31 กรกฎาคม 2562
2353 ลย 0032.003/11731 ส่งตัวข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 31 กรกฎาคม 2562
2352 ลย 0032.006/11720 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 30 กรกฎาคม 2562
2351 ลย 0032.006/11705 แจ้งผลการพิจารณาอนุมัติในหลักการแสดงความจำนงขอลาศึกษาต่อรอบที่5/2562 30 กรกฎาคม 2562
2350 ลย 0032.006/11685 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ(ภูวิวัฒน์ แสนสุทธิวิจิตร) 30 กรกฎาคม 2562
2349 ลย 0032.001.1/11683 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย นข 2819 เลย 30 กรกฎาคม 2562
2348 ลย 0032.201.1.01/11654 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 กรกฎาคม 2562
2347 ลย 0032.201.1.01/11653 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 กรกฎาคม 2562
2346 ลย 0032.201.1.01/11650 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 กรกฎาคม 2562
2345 ลย 0032.201.1.01/11649 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 กรกฎาคม 2562
2344 ลย 0032.201.1.01/11647 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 กรกฎาคม 2562
2343 ลย 0032.001.1/11610 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจ.เลย กค 2257 เลย 26 กรกฎาคม 2562
2342 ลย 0032.001.1/11609 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ สสจร.เลย นข 9202 เลย 26 กรกฎาคม 2562
2341 ลย 0032.001.1/11599 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ(รพ.เขียงคาน) กข 5680 เลย 26 กรกฎาคม 2562
2340 ลย 0032.001.1/11598 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ(รพ.เขียงคาน) นข 526 เลย 26 กรกฎาคม 2562
2339 ลย 0032.201.1.01/11590 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 26 กรกฎาคม 2562
2338 ลย 0032.003/11584 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 กรกฎาคม 2562
2337 ลย 0032.003/11583 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 กรกฎาคม 2562
2336 ลย 0032.006/11553 การประเมินบุคคลและผลงาน (ส่งผลงานแก้ไข) 26 กรกฎาคม 2562
2335 ลย 0032.006/11552 การประเมินบุคคลและผลงาน (ส่งผลงานแก้ไข) 26 กรกฎาคม 2562
2334 ลย 0032.006/11519 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ(จิตติมา) 25 กรกฎาคม 2562
2333 ลย 0032.006/11518 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ(ภูวิวัฒน์) 25 กรกฎาคม 2562
2332 ลย 0023.3/11511 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 25 กรกฎาคม 2562
2331 ลย 0023.3/11474 การดำเนินการตรวจประเมินความปลอดภัยระบบไฟฟ้าศาสนสถาน 25 กรกฎาคม 2562
2330 ลย 0023.3/11427 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) 24 กรกฎาคม 2562
2329 ลย 0030/11426 เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมเงินเพิ่ม 24 กรกฎาคม 2562
2328 ลย 0023.3/11425 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562) 24 กรกฎาคม 2562
2327 ลย 0032.006/11402 เลื่อนข้าราชการ 24 กรกฎาคม 2562
2326 ลย 0032.006/11362 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 24 กรกฎาคม 2562
2325 ลย 0032.006/11361 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 24 กรกฎาคม 2562
2324 ลย 0032.006/11360 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ 24 กรกฎาคม 2562
2323 ลย 0030/11308 ขอให้ดำเนินการอายัดทรัพย์สิน 23 กรกฎาคม 2562
2322 ลย 0030/11307 อายัดทรัพย์สิน 23 กรกฎาคม 2562
2321 ลย 0030/11306 อายัดทรัพย์สิน 23 กรกฎาคม 2562
2320 ลย 0030/11305 อายัดทรัพย์สิน 23 กรกฎาคม 2562
2319 ลย 0030/11304 อายัดทรัพย์สิน 23 กรกฎาคม 2562
2318 ลย 0030/11303 อายัดทรัพย์สิน 23 กรกฎาคม 2562
2317 ลย 0030/11301 อายัดทรัพย์สิน 23 กรกฎาคม 2562
2316 ลย 0032.201.1.01/11260 ขอให้ไปทำสัญญา้าง 22 กรกฎาคม 2562
2315 ลย 0032.201.1.01/11211 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 22 กรกฎาคม 2562
2314 ลย 0032.201.1.01/11210 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 22 กรกฎาคม 2562
2313 ลย 0034/11181 ย้ายข้าราชการ 19 กรกฎาคม 2562
2312 ลย 0017.2/11150 การอนุมัติโครงการและงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลุ่มจังหวัด) เงินเหลือจ่าย จังหวัดเลย 19 กรกฎาคม 2562
2311 ลย 0032.015/11084 ขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะบุคคลภายนอก และค่าสมนาคุณวิทยากร 18 กรกฎาคม 2562
2310 ศธ 0624.6/11059 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 18 กรกฎาคม 2562
2309 ลย 0017.2/11044 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์และการบริหารจัดการน้ำ ณ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 18 กรกฎาคม 2562
2308 ลย 0030/11043 การย้ายข้าราชการ 18 กรกฎาคม 2562
2307 ลย 0030/11042 การย้ายข้าราชการ 18 กรกฎาคม 2562
2306 ลย 0032.006/11030 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัดเลย 18 กรกฎาคม 2562
2305 ลย52001/10957 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบา 15 กรกฎาคม 2562
2304 ลย52001/10938 การรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล 15 กรกฎาคม 2562
2303 ลย 0032.006/10916 การประเมินบุคคลและผลงาน 12 กรกฎาคม 2562
2302 ลย 0017.2/10841 ขอให้แจ้งรายชื่อร่วมเป็นประธานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 11 กรกฎาคม 2562
2301 ลย 0032.001.1/10812 ขอความอนุเคราะห์ผ้าประดับบูธ 11 กรกฎาคม 2562
2300 ลย 0032.001.1/10811 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ(รพ.นาด้วง) นข 2765 เลย 11 กรกฎาคม 2562
2299 ลย 0032.003/10801 ส่งแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำจังหวัดเลย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 11 กรกฎาคม 2562
2298 ลย 0032.201.1.01/10633 ขอให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 8 กรกฎาคม 2562
2297 ลย 0017.2/10590 กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 5 กรกฎาคม 2562
2296 ลย 0017.2/10589 การดำเนินโครงการ "1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ของจังหวัดเลย 5 กรกฎาคม 2562
2295 ลย 0023.3/10575 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 5 กรกฎาคม 2562
2294 ลย 0032.201.1.01/10535 เร่งรัดให้ดำเนินการอาคารจอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร รพ.เลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย จำนวน 1 หลัง 5 กรกฎาคม 2562
2293 ลย 0032.201.1.01/10531 แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 5 กรกฎาคม 2562
2292 ลย 0030/10520 การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2562) 5 กรกฎาคม 2562
2291 ลย 0032.006/10482 รายงานผลการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 กรกฎาคม 2562
2290 ลย 0032.006/10432 ส่งผลงานฉบับแก้ไขให้กรรมการระดับเขตพิจารณา 3 กรกฎาคม 2562
2289 ลย 0032.201.1.01/10427 ส่งสำเนาสัญญา 3 กรกฎาคม 2562
2288 ลย 0032.001.1/10426 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ รพ.เอราวัณ นข 524 เลย 3 กรกฎาคม 2562
2287 ลย 0032.001.1/10425 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ รพ.เอราวัณ กข 4414 เลย 3 กรกฎาคม 2562
2286 ลย 0032.001.1/10424 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ รพ.เชียงคาน กค 2371 เลย 3 กรกฎาคม 2562
2285 ลย 0032.001.1/10423 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ รพ.เชียงคาน กค 7216 เลย 3 กรกฎาคม 2562
2284 ลย 0032.201.1.01/10406 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 3 กรกฎาคม 2562
2283 ลย 0032.201.1.01/10404 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 3 กรกฎาคม 2562
2282 ลย 0032.201.1.01/10268 ขอหนังสือรับรองผลงานจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อ 1 กรกฎาคม 2562
2281 ลย 0032.201.1.01/10267 ขอหนังสือรับรองผลงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคาร รพ.เลย 1 กรกฎาคม 2562
2280 ลย 0032.201.1.01/10266 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 1 กรกฎาคม 2562
2279 ลย 0032.201.1.01/10251 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 1 กรกฎาคม 2562
2278 ลย 0032.201.1.01/10234 แจ้งเรียกค่าปรับ 1 กรกฎาคม 2562
2277 ลย 0023.3/10203 หารือแนวทางปฏิบัติงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูหอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 28 มิถุนายน 2562
2276 ลย 0032.201.1.01/10156 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 28 มิถุนายน 2562
2275 ลย 0032.201.1.01/10126 แจ้งผลการเสนอแนะวิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ VRV/VRF 28 มิถุนายน 2562
2274 ลย 0032.006/10110 การขอนับระยะเวลาเกื้อกูลนายวานิช ไชยปะ 27 มิถุนายน 2562
2273 ลย 0032.201.1.01/10107 ให้พนักงานราชไปปฏิบัติงาน 27 มิถุนายน 2562
2272 ลย 0023.3/10100 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27 มิถุนายน 2562
2271 ลย 0032.201.1.01/10089 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 27 มิถุนายน 2562
2270 ลย 0032.201.1.01/10082 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 27 มิถุนายน 2562
2269 ลย 0032.006/10080 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 27 มิถุนายน 2562
2268 ลย 0032.006/10079 เลื่อนข้าราชการ 27 มิถุนายน 2562
2267 ลย 0032.006/10073 เลื่อนข้าราชการ 27 มิถุนายน 2562
2266 ลย 0017.5/10044 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26 มิถุนายน 2562
2265 ลย 0032.201.1.01/10024 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 26 มิถุนายน 2562
2264 ลย 0032.201.1.01/10018 ส่งสำเนาสัญญา 26 มิถุนายน 2562
2263 ลย 0032.003/9900 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 25 มิถุนายน 2562
2262 ลย 0032.003/9899 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 25 มิถุนายน 2562
2261 ลย 0023.3/9789 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 24 มิถุนายน 2562
2260 ลย 0023.3/9788 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24 มิถุนายน 2562
2259 ลย 0032.001.1/9755 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย บท 4927 เลย (รพ.นาด้วง) 21 มิถุนายน 2562
2258 ลย75402/9737 รายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 19 มิถุนายน 2562
2257 ลย 0032.001.1/9723 ขอส่งตัวบุคลากรเข้าร่วมประชุม 21 มิถุนายน 2562
2256 ลย 0032.201.1.01/9722 ผจก.บริษัท สมิท เมดิคอล จำกัด 21 มิถุนายน 2562
2255 ลย 0023.3/9629 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 20 มิถุนายน 2562
2254 ลย 0023.3/9628 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 20 มิถุนายน 2562
2253 ลย 0032.006/9624 การประเมินบุคคลในระดับสูงขึ้นซึ่งเป็นตำแหน่งระดับควบ 20 มิถุนายน 2562
2252 ลย 0032.006/9623 ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง 20 มิถุนายน 2562
2251 ลย 0032.006/9611 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ วพบ.สระบุรี 20 มิถุนายน 2562
2250 ลย 0032.006/9475 การประเมินบุคคลและผลงาน 18 มิถุนายน 2562
2249 ลย 0032.001.1/9473 อนุมัติให้ต่อประกันภัยรถยนต์ราชการ (รถพยาบาล) ภาคสมัครใจ (รพ.ท่าลี่) 18 มิถุนายน 2562
2248 ลย 0032.201.1.01/9465 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 18 มิถุนายน 2562
2247 ลย 0032.006/9378 เลื่อนข้าราชการ 17 มิถุนายน 2562
2246 ลย 0032.201.1.01/9377 ขอให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ 17 มิถุนายน 2562
2245 ลย 0032.201.1.01/9376 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขาย 17 มิถุนายน 2562
2244 ลย 0023.3/9365 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) 14 มิถุนายน 2562
2243 ลย 0032.001.1/9291 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย นข 2764 เลย (รพ.ผาขาว) 14 มิถุนายน 2562
2242 ลย 0032.001.1/9290 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย นข 891 เลย (รพ.ผาขาว) 14 มิถุนายน 2562
2241 ลย 0032.201.1.01/9218 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 13 มิถุนายน 2562
2240 ลย 0032.006/9206 เลื่อนข้าราชการ 13 มิถุนายน 2562
2239 ลย 0032.001.1/9117 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(รพ.ปากชม) 12 มิถุนายน 2562
2238 ลย 0032.201.1.01/9096 แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง 12 มิถุนายน 2562
2237 ลย 0032.201.1.01/9095 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 12 มิถุนายน 2562
2236 ลย 0032.201.1.01/9094 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อขาย แบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ 12 มิถุนายน 2562
2235 ลย 0032.201.1.01/9013 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 11 มิถุนายน 2562
2234 ลย 0032.006/8983 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรสาขาทันตกรรมประดิษฐุ์ 11 มิถุนายน 2562
2233 ลย 0017.2/8981 ขั้นตอนการจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน 11 มิถุนายน 2562
2232 ลย 0032.001.1/8975 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย นข 1519 เลย (รพ.ภูหลวง) 11 มิถุนายน 2562
2231 ลย 0032.001.1/8972 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กค 6939 เลย (สสอ.ท่าลี่) 11 มิถุนายน 2562
2230 ลย 0032.001.1/8971 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย นข 1529 เลย (รพ.ท่าลี่) 11 มิถุนายน 2562
2229 ลย 0032.201.1.01/8945 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 10 มิถุนายน 2562
2228 ลย 0032.201.1.01/8912 หนังสือรับรองผลงาน 10 มิถุนายน 2562
2227 ลย 0032.201.1.01/8911 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 10 มิถุนายน 2562
2226 ลย 0032.201.1.01/8910 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 10 มิถุนายน 2562
2225 ลย 0032.201.1.01/8909 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 10 มิถุนายน 2562
2224 ลย 0032.201.1.01/8907 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 10 มิถุนายน 2562
2223 ลย 0032.201.1.01/8906 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 10 มิถุนายน 2562
2222 ลย 0032.201.1.01/8904 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 10 มิถุนายน 2562
2221 ลย 0032.201.1.01/8897 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 10 มิถุนายน 2562
2220 ลย 0032.201.1.01/8842 ขอให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 7 มิถุนายน 2562
2219 ลย 0032.201.1.01/8841 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 7 มิถุนายน 2562
2218 ลย 73901/8837 ขอส่งแบบรายงานการดำเนินการตามมาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(มฐ.2) 7 มิถุนายน 2562
2217 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/8825 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 7 มิถุนายน 2562
2216 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/8821 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 7 มิถุนายน 2562
2215 ลย 0032.201.1.01/8773 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 มิถุนายน 2562
2214 ลย 0032.201.1.01/8772 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 มิถุนายน 2562
2213 ลย 0032.201.1.01/8771 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 มิถุนายน 2562
2212 ลย 0032.201.1.01/8770 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 6 มิถุนายน 2562
2211 ลย 0032.201.1.01/8769 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 6 มิถุนายน 2562
2210 ลย 0032.201.1.01/8765 ขอให้ไปทำสญญาซื้อขาย 6 มิถุนายน 2562
2209 ลย 0032.006/8751 รายงานผลการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 มิถุนายน 2562
2208 ลย 0032.201.1.01/8691 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 5 มิถุนายน 2562
2207 ลย 0032.006/8680 การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการของจังหวัดเลย 5 มิถุนายน 2562
2206 ลย 0032.201.1.01/8664 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5 มิถุนายน 2562
2205 ลย 0032.201.1.01/8663 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5 มิถุนายน 2562
2204 ลย 0032.001.1/8656 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย บม 4720 เลย (รพ.ท่าลี่) 5 มิถุนายน 2562
2203 ลย 0032.006/8646 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 5 มิถุนายน 2562
2202 ลย 0032.201.1.01/8635 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5 มิถุนายน 2562
2201 ลย 0032.201.1.01/8633 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 5 มิถุนายน 2562
2200 ลย 0032.201.1.01/8615 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 4 มิถุนายน 2562
2199 ลย 0032.201.1.01/8603 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มิถุนายน 2562
2198 ลย 0032.201.1.01/8602 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มิถุนายน 2562
2197 ลย 0032.201.1.01/8601 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 4 มิถุนายน 2562
2196 ลย 0023.3/8585 ขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน และขอรับการสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนที่ได้รับการถ่ายโอน 31 พฤษภาคม 2562
2195 ลย 0023.3/8584 รายงานการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาลนาดอกคำ (เทศบาล 1) 31 พฤษภาคม 2562
2194 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/8574 มอบหมายผู้เข้าร่วมประชุมแทน 4 มิถุนายน 2562
2193 ลย 0023.3/8548 - 31 พฤษภาคม 2562
2192 ลย 0032.201.1.01/8541 แจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญา 31 พฤษภาคม 2562
2191 ลย 0023.3/8507 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 31 พฤษภาคม 2562
2190 ลย 0017.2/8428 แจ้งตรวจสอบบันทึกข้อมูลฯ CCTV ให้เป็นปัจจุบัน 31 พฤษภาคม 2562
2189 ลย 0032.001.1/8363 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย นข 2758 เลย (รพ.ท่าลี่) 30 พฤษภาคม 2562
2188 กห 0309.3.3/8342 แบบตอยรับการเข้าร่วมกิจกรรม 30 พฤษภาคม 2562
2187 ลย 0030/8340 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนด่านซ้าย จังหวัดเลย 30 พฤษภาคม 2562
2186 ลย 79102/8326 การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 30 พฤษภาคม 2562
2185 ลย 0032.001.1/8305 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ(สสอ.เมืองเลย) กตบ 642 เลย 29 พฤษภาคม 2562
2184 ลย 0032.003/8297 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 29 พฤษภาคม 2562
2183 ลย 0032.003/8296 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 29 พฤษภาคม 2562
2182 ลย 0032.006/8274 การประเมินบุคคลและผลงาน 29 พฤษภาคม 2562
2181 ลย 0032.006/8242 การประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งระดับควบ 28 พฤษภาคม 2562
2180 ลย 0032.201.1.01/8222 ขอให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่่ไม่จำกัดปริมาณ 28 พฤษภาคม 2562
2179 ลย 0032.201.1.01/8207 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28 พฤษภาคม 2562
2178 ลย 0032.201.1.01/8204 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 28 พฤษภาคม 2562
2177 ลย 0030/8187 อายัดทรัพย์สิน 28 พฤษภาคม 2562
2176 ลย 0030/8186 อายัดทรัพย์สิน 28 พฤษภาคม 2562
2175 ลย 0030/8185 อายัดทรัพย์สิน 28 พฤษภาคม 2562
2174 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/8113 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 27 พฤษภาคม 2562
2173 ลย 0032.201.1.01/8107 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 27 พฤษภาคม 2562
2172 ลย 0032/8061 อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายการหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง 24 พฤษภาคม 2562
2171 ลย 0032.201.1.01/8060 ผลการอุทธรณ์การประกวดราคาจัดซื้อหม้อไอน้ำประสิทธิภาพสูง 24 พฤษภาคม 2562
2170 ลย 0032.006/8037 การประเมินบุคคลและผลงาน 23 พฤษภาคม 2562
2169 ลย 0032.201.1.01/7997 ขอให้ไปต่อรองราคา 23 พฤษภาคม 2562
2168 ลย 0030/7948 ขอให้ส่วนราชการส่งข้อมูลและชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 22 พฤษภาคม 2562
2167 ลย 0023.3/7912 ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 22 พฤษภาคม 2562
2166 ลย 0017.2/7910 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/22562 22 พฤษภาคม 2562
2165 ลย 0017.2/7909 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์จังหวัดเลย ครั้งที่ 3/22562 22 พฤษภาคม 2562
2164 ลย 0030/7900 การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 21 พฤษภาคม 2562
2163 ลย 0032.006/7772 แก้ไขผลงานประเมินรายนางสาวสวาสดิ์ ศรีเมืองแก้ว 17 พฤษภาคม 2562
2162 ลย 0032.201.1.01/7758 ขอให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ 17 พฤษภาคม 2562
2161 ลย 0017.2/7706 การลงพื้นที่เพื่อจัดประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 16 พฤษภาคม 2562
2160 ลย 0032.201.1.01/7689 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พฤษภาคม 2562
2159 ลย 0032.201.1.01/7688 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 15 พฤษภาคม 2562
2158 ลย 0023.3/7666 ขอความอนุเคราะห์แจ้งสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและรายงานผลการตรวจการจ้าง 15 พฤษภาคม 2562
2157 ลย 0023.3/7664 การซ่อมแซมถนนและวางท่อระบายน้ำ 15 พฤษภาคม 2562
2156 ลย 0032.201.1.01/7638 ขอให้ไปต่อรองราคา 14 พฤษภาคม 2562
2155 ลย 0032.006/7624 การประเมินเลื่อนควบ 14 พฤษภาคม 2562
2154 ลย 0017.5/7610 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์ประกอบที่ 4 Innovation Base 14 พฤษภาคม 2562
2153 ลย 0032.006/7597 ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ 14 พฤษภาคม 2562
2152 ลย 0032.001.1/7593 ขอจัดทำคู่มือทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่ (รพ.ท่าลี่) นข 622 เลย 14 พฤษภาคม 2562
2151 ลย 0032.006/7592 เลื่อนข้าราชการ 14 พฤษภาคม 2562
2150 ลย 0023.3/7555 ขอมีบัตรประจำตัวพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิน 13 พฤษภาคม 2562
2149 ลย 0032.201.1.01/7539 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 พฤษภาคม 2562
2148 ลย 0032.201.1.01/7538 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 พฤษภาคม 2562
2147 ลย 0032.201.1.01/7537 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 13 พฤษภาคม 2562
2146 ลย 0032.201.1.01/7536 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 13 พฤษภาคม 2562
2145 ลย 0032.201.1.01/7535 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 13 พฤษภาคม 2562
2144 ลย 0032.201.1.01/7507 ขอให้ไปต่อรองราคา 10 พฤษภาคม 2562
2143 ลย 0032.201.1.01/7498 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงารราชการ 10 พฤษภาคม 2562
2142 ลย 0023.5/7459 ขออนุมัติเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10 พฤษภาคม 2562
2141 ลย 0032.006/7449 ส่งเอกสารแก้ไขผลงานประเมินของราย เอกลักษณ์ เป๋าสูงเนิน 10 พฤษภาคม 2562
2140 ลย 0023.3/7445 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 10 พฤษภาคม 2562
2139 ลย 0032.001.1/7385 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ(รพ.วังสะพุง)รถน้ำ 81-0640 เลย 8 พฤษภาคม 2562
2138 ลย 0032.001.1/7383 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ(รพ.วังสะพุง)นข 1641 เลย 8 พฤษภาคม 2562
2137 ลย 0032.201.1.01/7364 การพิจารณาข้อเสอนแนะวิจารณ์เอกสาารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 8 พฤษภาคม 2562
2136 ลย 0032.201.1.01/7363 ส่งสำเนาสัญญาจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 8 พฤษภาคม 2562
2135 ลย 0032.201.1.01/7342 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2562
2134 ลย 0032.201.1.01/7341 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2562
2133 ลย 0032.201.1.01/7340 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 8 พฤษภาคม 2562
2132 ลย 0032.201.1.01/7339 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2562
2131 ลย 0032.201.1.01/7338 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 พฤษภาคม 2562
2130 ลย 0032.201.1.01/7337 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 8 พฤษภาคม 2562
2129 ลย 0032.201.1.01/7332 ขอให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 8 พฤษภาคม 2562
2128 ลย 0023.3/7313 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 7 พฤษภาคม 2562
2127 ลย 0018.1/7312 ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม 7 พฤษภาคม 2562
2126 ลย 0032.006/7248 ขอส่งมติของคณะกรรมการประเมินผลงาน 7 พฤษภาคม 2562
2125 ลย52003/7205 ส่งรายงานการให้บริการทางแพทย์แก่ประชาชน 7 พฤษภาคม 2562
2124 ลย 0032.201.1.01/7130 ส่งสำเนาสัญญา 3 พฤษภาคม 2562
2123 ลย 0032.201.1.01/7129 ส่งสำเนาสัญญา 3 พฤษภาคม 2562
2122 ลย 0032.201.1.01/7128 ส่งสำเนาสัญญา 3 พฤษภาคม 2562
2121 ลย 0023.5/6993 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา 1 พฤษภาคม 2562
2120 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/6968 ขออนุมัติโครงการผู้พิการ 1 พฤษภาคม 2562
2119 ลย 0032.006/6936 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนางสาวภิรมย์ญา สีหาบุญมาและนางสาวชลดา โสพรม 30 เมษายน 2562
2118 ลย 0032.006/6935 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อนางสาวฝนทิพย์ เลาหะวิสุทธิ์ 30 เมษายน 2562
2117 ลย 0032.006/6933 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนางสาวณัฐชนก กิจเจริญ 30 เมษายน 2562
2116 ลย 0032.006/6932 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนางสาวกันตพร คุณพนิชกิจ 30 เมษายน 2562
2115 ลย 0032.006/6931 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนายทรงฤทธิ์ ป้องปาน 30 เมษายน 2562
2114 ลย 0032.006/6930 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนางสาวศิรดา จินตนาวสันต์ 30 เมษายน 2562
2113 ลย 0032.006/6929 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนางสาวปภาวี ปัญญาธัญญะ 30 เมษายน 2562
2112 ลย 0032.006/6928 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนางสาวอัญมณี เสวฤทธิ์ 30 เมษายน 2562
2111 ลย 0032.006/6927 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนางสาวมนิสา พานิชนันโท 30 เมษายน 2562
2110 ลย 0032.006/6926 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนางสาวแพรทิพย์ พรายแก้ว 30 เมษายน 2562
2109 ลย 0032.006/6925 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนายภรกฤษฏิ์ บุญอำนวย 30 เมษายน 2562
2108 ลย 0032.006/6924 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนางพนารัตน์ อระชุม 30 เมษายน 2562
2107 ลย 0032.006/6922 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนางสาวสมธิดา วชิรปุรานนท์ 30 เมษายน 2562
2106 ลย 0032.006/6920 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อ รายนางสาววิภาดา กระจ่างดารา 30 เมษายน 2562
2105 ลย 0032.006/6918 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนางสาวรินรดา บุษบาธร 30 เมษายน 2562
2104 ลย 0032.006/6915 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนางสาวมนธดา สุนทรานุยุตกิจ 30 เมษายน 2562
2103 ลย 0032.006/6914 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนายธีรภัทร ศิริวรรณางกูล 30 เมษายน 2562
2102 ลย 0032.006/6913 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนายธิติมันท์ วรธงชัย 30 เมษายน 2562
2101 ลย 0032.006/6912 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนางสาวสุจิตรา เทิดเหนือเกล้า 30 เมษายน 2562
2100 ลย 0032.006/6910 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนายพีระพล 30 เมษายน 2562
2099 ลย 0032.006/6909 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อรายนางสาววิสสุตา ประไพพร 30 เมษายน 2562
2098 ลย 0032.006/6907 ส่งตัวข้าราชการลาศึกษาต่อ 30 เมษายน 2562
2097 ลย 0032.001.1/6892 เสียภาษีประจำปีรถจยย.ราชการ(รพ.ผาขาว)นข 1654 เลย 30 เมษายน 2562
2096 ลย 0032.006/6889 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ 30 เมษายน 2562
2095 ลย 0032.006/6871 ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ 30 เมษายน 2562
2094 ลย 0032.201.1.01/6857 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 30 เมษายน 2562
2093 ลย 0023.5/6855 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย. - มิ.ย.62) 30 เมษายน 2562
2092 ลย 0017.2/6844 สัญญาการใช้งาน Application เพื่อต่อยอดการใช้ประโยชน์จากระบบ NGIS Portal 30 เมษายน 2562
2091 ลย 0023.5/6835 การตรวจสอบระบบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 29 เมษายน 2562
2090 ลย 0032.201.1.01/6826 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 29 เมษายน 2562
2089 ลย 0032.006/6808 การประเมินบุคคลและผลงาน 29 เมษายน 2562
2088 ลย 0032.001.1/6778 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ(สสอ.ปากชม) บฉ 9738 เลย 29 เมษายน 2562
2087 ลย 0032.001.1/6776 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ(รพ.นาด้วง) นข 3000 เลย 29 เมษายน 2562
2086 ลย 0032.201.1.01/6768 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสำเนาคำสั่งจังหวัดเลย 29 เมษายน 2562
2085 ลย 0032.201.1.01/6767 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ 10 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 16,603 ตารางเมตร รพ.เลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย จำนวน 1 หลัง 29 เมษายน 2562
2084 ลย 0032.201.1.01/6766 ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างและสำเนาคำสั่งจังหวัดเลย 29 เมษายน 2562
2083 ลย 0032.201.1.01/6763 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 29 เมษายน 2562
2082 ลย 0032.201.1.01/6761 ขอส่งมอบสถานที่ก่อสร้าง 29 เมษายน 2562
2081 ลย 0032.201.1.01/6760 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 29 เมษายน 2562
2080 ลย 0032.201.1.01/6749 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 29 เมษายน 2562
2079 ลย 0032.201.1.01/6747 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 29 เมษายน 2562
2078 ลย 0017.2/6739 การสำรวจข้อมูลและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ 29 เมษายน 2562
2077 ลย 0017.2/6738 การสำรวจข้อมูลและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ 29 เมษายน 2562
2076 ลย 0017.2/6737 การสำรวจข้อมูลและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ 29 เมษายน 2562
2075 ลย 0017.2/6736 การสำรวจข้อมูลและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ 29 เมษายน 2562
2074 ลย 0017.2/6735 การสำรวจข้อมูลและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ 29 เมษายน 2562
2073 ลย 0032.003/6732 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 เมษายน 2562
2072 ลย 0032.003/6731 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 26 เมษายน 2562
2071 ลย 0032.201.1.01/6730 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 26 เมษายน 2562
2070 ลย 0023.5/6698 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 62 เงินอุดหนุนสำหรับปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายภูมิวิถี หมู่ที่ 6 บ้านนาหลัก 26 เมษายน 2562
2069 ลย 0017.2/6696 การสำรวจข้อมูลและการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๖๒ 29 เมษายน 2562
2068 ลย 0030/6670 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเลื่อนค่าจ้าง ครั้งที่ 1 ณ 1 เม.ย.2562 25 เมษายน 2562
2067 ลย 0032.006/6657 เลื่อนข้าราชการ 25 เมษายน 2562
2066 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/6633 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 25 เมษายน 2562
2065 ลย 0013/6623 ขอความอนุเคราะห์ขอให้ห้องประชุมและอุปกรณ์สำหรับจัดอบรมโครงการระบบการจัดข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศ จำนวน 25 ลุ่มน้ำ (โครงการระยะที่ 1) 25 เมษายน 2562
2064 ลย 0032.201.1.01/6412 ส่งสำเนาสัญญา 23 เมษายน 2562
2063 ลย 78401/6381 ส่งคืนเงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22 เมษายน 2562
2062 ลย 0032.201.1.01/6357 ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริง 22 เมษายน 2562
2061 ลย 0032.201.1.01/6356 หนังสือรองผลงาน 22 เมษายน 2562
2060 ลย 0030/6262 อายัดทรัพย์สิน 19 เมษายน 2562
2059 ลย 0030/6261 อายัดทรัพย์สิน 19 เมษายน 2562
2058 ลย 0032.006/6260 การประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง 18 เมษายน 2562
2057 ลย 0032.201.1.01/6212 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 18 เมษายน 2562
2056 ลย 0032.201.1.01/6211 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 18 เมษายน 2562
2055 ลย 0030/6199 การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ณ 1 เม.ย.2562 18 เมษายน 2562
2054 ลย 0032.001.1/6176 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(รพ.วังสะพุง) 17 เมษายน 2562
2053 ลย 0032.006/6175 เลื่อนข้าราชการ 17 เมษายน 2562
2052 ลย 0032.201.1.01/6147 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 17 เมษายน 2562
2051 ลย 0032.201.1.01/6136 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 17 เมษายน 2562
2050 ลย 0023.5/6091 เบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปีงบประมาณ 2562 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 เมษายน 2562
2049 ลย 0032.201.1.01/6090 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 11 เมษายน 2562
2048 ลย 0032.201.1.01/6083 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 11 เมษายน 2562
2047 ลย 0032.201.1.01/5877 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 9 เมษายน 2562
2046 ลย 0032.201.1.01/5754 แจ้งชลอกกการลงนามสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 4 เมษายน 2562
2045 ลย 0032.001.1/5750 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย นข 578 เลย (รพ.ท่าลี) 4 เมษายน 2562
2044 ลย 0032.006/5619 การประเมินบุคคลและผลงาน 2 เมษายน 2562
2043 ลย52005/5603 รายงานการรับ -จ่าย เงินบำเหน็จบำนาญ 2 เมษายน 2562
2042 ลย 0032.006/5589 เลื่อนข้าราชการ 2 เมษายน 2562
2041 ลย 0032.006/5588 เลื่อนข้าราชการ 2 เมษายน 2562
2040 ลย 0023.5/5567 เบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินอุดหนุสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 2 เมษายน 2562
2039 ลย 0032.006/5561 การประเมินบุคคลและผลงาน ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ด้านส่งเสริมพัฒนา) เชี่ยวชาญ 2 เมษายน 2562
2038 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5536 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 2 เมษายน 2562
2037 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5535 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 2 เมษายน 2562
2036 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5534 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 2 เมษายน 2562
2035 ลย 0034/5529 ย้ายข้าราชการ 1 เมษายน 2562
2034 ลย 0034/5528 ย้ายข้าราชการ 1 เมษายน 2562
2033 ลย52006/5524 การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 เมษายน 2562
2032 ลย 0023.3/5470 ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 มีนาคม 2562
2031 ลย 0023.3/5469 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 29 มีนาคม 2562
2030 ลย 0023.3/5459 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 29 มีนาคม 2562
2029 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/5373 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติ 29 มีนาคม 2562
2028 ลย 0030/5355 การย้ายข้าราชการ 29 มีนาคม 2562
2027 ลย 0030/5354 การย้ายข้าราชการ 29 มีนาคม 2562
2026 ลย 0032.201.1.01/5266 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 28 มีนาคม 2562
2025 ลย 0023.3/5240 การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28 มีนาคม 2562
2024 ลย 0032.003/5190 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 28 มีนาคม 2562
2023 ลย 0032.003/5189 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 28 มีนาคม 2562
2022 ลย 0023.5/5188 ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบีบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 28 มีนาคม 2562
2021 ลย 0032.201.1.01/5124 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มีนาคม 2562
2020 ลย 0032.201.1.01/5123 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 27 มีนาคม 2562
2019 ลย 0032.201.1.01/5066 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 26 มีนาคม 2562
2018 ลย 0032.201.1.01/5047 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจ้าง 26 มีนาคม 2562
2017 ลย 0032.201.1.01/5046 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจ้าง 26 มีนาคม 2562
2016 ลย 0032.201.1.01/5045 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 มีนาคม 2562
2015 ลย 0032.201.1.01/5044 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 26 มีนาคม 2562
2014 ลย 0032.201.1.01/5043 แจ้งผลการพิราณาอุทธณ์ของบริษัท ไฮเทค เมดิคอล จำกัด 26 มีนาคม 2562
2013 ลย 0032.201.1.01/5042 รายงานผลการพิจารณาอุทธรณ์ของบริษัท ไฮเทค เมดิคอล จำกัด 26 มีนาคม 2562
2012 ลย 0032.201.1.01/5041 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 26 มีนาคม 2562
2011 ลย 76702/5036 ส่งเงินเพื่อชำระหนี้ 26 มีนาคม 2562
2010 ลย 76702/5035 ส่งเงินเพื่อชำระหนี้ 26 มีนาคม 2562
2009 ลย 76702/5034 ส่งเงินเพื่อชำระหนี้ 26 มีนาคม 2562
2008 ลย 76702/5032 โอนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างชั่วคราว 26 มีนาคม 2562
2007 ลย 76702/5031 โอนค่าตอบแทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน 26 มีนาคม 2562
2006 ลย 76702/5029 โอนเงินเดือยคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง อบต.ศรีฐาน 26 มีนาคม 2562
2005 ลย 0023.5/4981 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ(เงินกัน) 25 มีนาคม 2562
2004 ลย 0023.3/4923 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ 25 มีนาคม 2562
2003 ลย 0023.3/4922 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้างอาคารเรียน และอาคารประกอบ 25 มีนาคม 2562
2002 ลย 0023.3/4917 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 25 มีนาคม 2562
2001 ลย 0023.3/4916 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 25 มีนาคม 2562
2000 ลย 0032.201.1.01/4845 ส่งสำเนาสัญญาจ้างบริษัทที่ปรึกษา 22 มีนาคม 2562
1999 ลย 0032.201.1.01/4844 ยกเลิกการประกาศกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22 มีนาคม 2562
1998 ลย 0032.201.1.01/4830 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 22 มีนาคม 2562
1997 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4805 ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถ 21 มีนาคม 2562
1996 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4770 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 21 มีนาคม 2562
1995 ลย 0023.5/4761 โอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ 21 มีนาคม 2562
1994 ลย 0023.3/4755 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 21 มีนาคม 2562
1993 ลย 0023.3/4728 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 20 มีนาคม 2562
1992 ลย 0032.201.1.01/4659 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 19 มีนาคม 2562
1991 ลย 0032.201.1.01/4658 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 19 มีนาคม 2562
1990 ลย 0032.201.1.01/4657 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 19 มีนาคม 2562
1989 ลย 0023.3/4650 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 19 มีนาคม 2562
1988 ลย 0023.3/4649 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 19 มีนาคม 2562
1987 ลย 0023.3/4647 โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน 19 มีนาคม 2562
1986 ลย 0032.201.1.01/4612 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 19 มีนาคม 2562
1985 ลย 0032.201.1.01/4611 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 19 มีนาคม 2562
1984 ลย 0030/4601 การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 19 มีนาคม 2562
1983 ลย 0032.001.1/4536 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ นข 3004 เลย รพ.ท่าลี่ 15 มีนาคม 2562
1982 ลย 0017.5/4446 การประชุมติดตามผลการดำเนินงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 15 มีนาคม 2562
1981 ลย 0013/4444 ขอข้อมูลความเห็นประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถิติจังหวัดเลย 15 มีนาคม 2562
1980 ลย 0030/4303 การติดตามประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาระบบบริหารราชการ 13 มีนาคม 2562
1979 ลย 0013/4291 การดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้า่งพื้นที่ฐานระดับพื้นที่เพื่อการบริการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน ในลุ่มน้ำทั่วประเทศจำนวน 25 ลุ่มน้ำ 13 มีนาคม 2562
1978 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4290 ขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง 13 มีนาคม 2562
1977 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4289 ขอส่งเอกสารหลักฐานส่งใช้เงินยืม 13 มีนาคม 2562
1976 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/4287 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 13 มีนาคม 2562
1975 ลย 0023.5/4248 การโอนจัดสรร เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.62) เพิ่มเติม 12 มีนาคม 2562
1974 ลย 0030/4176 การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดเลย 11 มีนาคม 2562
1973 ลย 0030/4175 แจ้งผลการพิจารณาการเป็นผู้ทุพพลภาพ ของผู้ประกันตนจำนวน 2 ราย 11 มีนาคม 2562
1972 ลย 0032.201.1.01/4110 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 8 มีนาคม 2562
1971 ลย 0032.201.1.01/4109 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 8 มีนาคม 2562
1970 ลย 0032.201.1.01/4098 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 8 มีนาคม 2562
1969 ลย 0032.001.1/4035 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย บบ 3060 เลย (รพ.ผาขาว) 8 มีนาคม 2562
1968 ลย 0020.1/4031 รายงานการรับ-จ่ายเงินหรือทรัพย์สินที่มอบให้เพื่อช่วยราชการ 8 มีนาคม 2562
1967 ลย 0032.001.1/4030 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กง 4856เลย (รพ.นาด้วง) 8 มีนาคม 2562
1966 ลย 0032.001.1/4029 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กค 5792 เลย (รพ.นาด้วง) 8 มีนาคม 2562
1965 ลย 75001/3982 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 6 มีนาคม 2562
1964 ลย 75001/3981 แนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด 6 มีนาคม 2562
1963 ลย 0030/3976 การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม 7 มีนาคม 2562
1962 ลย 0020.1/3825 รายงานประชุม เดือนกุมภาพันธ์ 62 5 มีนาคม 2562
1961 ลย 0020.1/3824 รายงาน สค.1 5 มีนาคม 2562
1960 ลย 0020.1/3823 ทด.86 5 มีนาคม 2562
1959 ลย 0020.1/3822 แบบสรุป พรบ.อำนวยความสะดวก 5 มีนาคม 2562
1958 ลย 0020.1/3819 รายงานข้อมูลจัดเก็บค่าธรรมเนียมทะเบียนฯ ร้อยละ 0.01 กุมภาพันธ์ 62 5 มีนาคม 2562
1957 ลย 0020.1/3818 รายงานผลการปฏิบัติงาน เดือนกุมภาพันธ์ 62 -บทด.72-73 5 มีนาคม 2562
1956 ลย 0032.201.1.01/3772 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 4 มีนาคม 2562
1955 ลย 0032.201.1.01/3738 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 4 มีนาคม 2562
1954 ลย 0023.3/3614 ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น 28 กุมภาพันธ์ 2562
1953 ลย 0023.3/3613 ขอความอนุเคราะห์รายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก 28 กุมภาพันธ์ 2562
1952 ลย 0032.001.1/3555 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย นก 1401 (รพ.ภูหลวง) 28 กุมภาพันธ์ 2562
1951 ลย 0017.2/3533 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2/26 28 กุมภาพันธ์ 2562
1950 ลย 0017.2/3532 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดระบบคอมพิวเตอร์ฯ ครั้งที่ 2/26 28 กุมภาพันธ์ 2562
1949 ลย 0032.010/3470 ตอบข้อเสนอแนะความคิดเห็นและวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน 27 กุมภาพันธ์ 2562
1948 ลย 0032.003/3447 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 27 กุมภาพันธ์ 2562
1947 ลย 0032.003/3446 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 27 กุมภาพันธ์ 2562
1946 ลย 0023.3/3444 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 27 กุมภาพันธ์ 2562
1945 ลย 0023.3/3443 การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 27 กุมภาพันธ์ 2562
1944 ลย 0032.001.1/3439 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กข 4718เลย (รพ.ภูหลวง) 27 กุมภาพันธ์ 2562
1943 ลย 0032.001.1/3438 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กข 3038 เลย (สสจ.เลย) 27 กุมภาพันธ์ 2562
1942 ลย 0023.3/3382 ขอขอบคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เตรียมความพร้อมและนำเสนอผลงานในการตรวจติดตามโครงการพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจก จากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 กุมภาพันธ์ 2562
1941 ลย 0032.015/3381 ส่งข้อมูลการสำรวจทรัพย์สินที่เกิดจากงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 26 กุมภาพันธ์ 2562
1940 ลย 0032.001.1/3351 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กข 9693เบ (รพ.เชียงคาน) 26 กุมภาพันธ์ 2562
1939 ลย 0032.201.1.01/3339 แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลาง 26 กุมภาพันธ์ 2562
1938 ลย 0034/3337 พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๒ (ครั้งที่ ๒) 26 กุมภาพันธ์ 2562
1937 ลย 0032.001.1/3331 การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 26 กุมภาพันธ์ 2562
1936 ลย 0023.3/3328 รายงานการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล 26 กุมภาพันธ์ 2562
1935 ลย 0032.015/3315 อนุมัติแพทย์แผนไทยเข้าร่วมประชมุเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพฯ 26 กุมภาพันธ์ 2562
1934 ลย 0032.001.1/3314 อนุมัติให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคบังคับ จำนวน 4 คัน 26 กุมภาพันธ์ 2562
1933 ลย 0032.001.1/3313 ขอโอนรถยนต์ราชการ 26 กุมภาพันธ์ 2562
1932 ลย 0023.3/3289 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2562) เพิ่มเติม 25 กุมภาพันธ์ 2562
1931 ลย 0032.201.1.01/3288 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา 25 กุมภาพันธ์ 2562
1930 ลย 0032.201.1.01/3286 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 25 กุมภาพันธ์ 2562
1929 ลย 0032.201.1.01/3283 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 25 กุมภาพันธ์ 2562
1928 ลย 0032/3282 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 25 กุมภาพันธ์ 2562
1927 ลย 0032.201.1.01/3181 แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 25 กุมภาพันธ์ 2562
1926 ลย 0032.201.1.01/3180 แจ้งสงวนสิทธ์การเรียนค่าปรับ 25 กุมภาพันธ์ 2562
1925 ลย 0032.201.1.01/3179 แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ 25 กุมภาพันธ์ 2562
1924 ลย 0032.201.1.01/3131 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 22 กุมภาพันธ์ 2562
1923 ลย 0032.201.1.01/3100 ส่งสำเนาสัญญา 21 กุมภาพันธ์ 2562
1922 ลย 0023.3/3091 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 21 กุมภาพันธ์ 2562
1921 ลย 0023.3/3079 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 21 กุมภาพันธ์ 2562
1920 ลย 0032.003/3046 อนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม 21 กุมภาพันธ์ 2562
1919 ลย 0032.001.1/3038 ขอจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่(รพ.เอราวัณ) 21 กุมภาพันธ์ 2562
1918 ลย 0032.201.1.01/3019 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขาย 21 กุมภาพันธ์ 2562
1917 ลย 0023.3/2985 โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการคัดเลือกครูดีเด่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561 20 กุมภาพันธ์ 2562
1916 ลย 0032.001.1/2983 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กษร101,กษร102เลย (สสอ.ผาขาว) 20 กุมภาพันธ์ 2562
1915 ลย 0023.3/2969 แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) 20 กุมภาพันธ์ 2562
1914 ลย 0032.201.1.01/2968 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 20 กุมภาพันธ์ 2562
1913 ลย 0032.201.1.01/2967 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 20 กุมภาพันธ์ 2562
1912 ลย 0023.3/2966 แจ้งแนวทางการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรางมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) 20 กุมภาพันธ์ 2562
1911 ลย 0032.201.1.01/2964 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 20 กุมภาพันธ์ 2562
1910 ลย 0032.201.1.01/2963 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 20 กุมภาพันธ์ 2562
1909 ลย 0032.201.1.01/2962 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 20 กุมภาพันธ์ 2562
1908 ลย 0032.201.1.01/2961 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 20 กุมภาพันธ์ 2562
1907 ลย 0032.201.1.01/2960 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 20 กุมภาพันธ์ 2562
1906 ลย 0023.3/2959 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรบการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(ก่อสร้างและปรัับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน) 20 กุมภาพันธ์ 2562
1905 ลย 0023.3/2957 ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 20 กุมภาพันธ์ 2562
1904 ลย 0032.201.1.01/2956 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 20 กุมภาพันธ์ 2562
1903 ลย 0032.201.1.01/2955 แจ้งผลการพิจารณาและขอให้ไปทำสัญญาจะซื้อจะขาย 20 กุมภาพันธ์ 2562
1902 ลย 0023.3/2902 ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรเพื่ออำนวยขอความสะดวกในการจัดกิจกรรม ทำความสะอาด (Big Cleaning Day) 15 กุมภาพันธ์ 2562
1901 ลย 0032.007/2861 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติการประชุม 15 กุมภาพันธ์ 2562
1900 ลย 0032.007/2860 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติการประชุม 15 กุมภาพันธ์ 2562
1899 ลย 0032.007/2857 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติการประชุม 15 กุมภาพันธ์ 2562
1898 ลย 0032.007/2856 ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติการประชุม 15 กุมภาพันธ์ 2562
1897 ลย 0032.001.1/2816 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กข 697เลย (สสอ.ผาขาว) 15 กุมภาพันธ์ 2562
1896 ลย 0032.001.1/2814 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กข 7678เลย (สสอ.ผาขาว) 15 กุมภาพันธ์ 2562
1895 ลย 0032.003/2737 ส่งตัวข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม 14 กุมภาพันธ์ 2562
1894 ลย 0023.3/2701 ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น 14 กุมภาพันธ์ 2562
1893 ลย 0023.3/2693 ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าพนักงานทางหลวงสำหรับทางหลวงท้องถิ่น 14 กุมภาพันธ์ 2562
1892 ลย 0017.2/2637 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย 14 กุมภาพันธ์ 2562
1891 ลย 0017.2/2636 การขอรับการสนับสนุนการพัฒนา Application/Solution ของจังหวัดเลย 14 กุมภาพันธ์ 2562
1890 ลย 0032.001.3/2600 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 13 กุมภาพันธ์ 2562
1889 ลย 0032.001.3/2599 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 13 กุมภาพันธ์ 2562
1888 ลย 0032.001.3/2596 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 13 กุมภาพันธ์ 2562
1887 ลย 0032.001.3/2591 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 13 กุมภาพันธ์ 2562
1886 ลย 0032.001.3/2539 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 13 กุมภาพันธ์ 2562
1885 ลย 0032.001.3/2538 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 13 กุมภาพันธ์ 2562
1884 ลย 0032.001.3/2537 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 13 กุมภาพันธ์ 2562
1883 ลย 0032.001.3/2536 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 13 กุมภาพันธ์ 2562
1882 ลย 0032.001.1/2487 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย บธ 5752เลย (รพ.ภูเรือ) 12 กุมภาพันธ์ 2562
1881 ลย 0032.201.1.01/2481 แจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
1880 ลย 0032.201.1.01/2480 แจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
1879 ลย 0032.201.1.01/2479 แจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญา 12 กุมภาพันธ์ 2562
1878 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2466 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 12 กุมภาพันธ์ 2562
1877 ลย 0032.201.1.01/2458 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 11 กุมภาพันธ์ 2562
1876 ลย 0032.201.1.01/2457 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 11 กุมภาพันธ์ 2562
1875 ลย 0032.001.3/2425 ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ 11 กุมภาพันธ์ 2562
1874 ลย 0032.001.1/2415 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย นข 567เลย (รพ.ท่าลี่) 11 กุมภาพันธ์ 2562
1873 ลย 0032.007/2397 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม 8 กุมภาพันธ์ 2562
1872 ลย 0023.3/2388 การเปลี่ยนชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 กุมภาพันธ์ 2562
1871 ลย 0032.201.1.01/2380 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 กุมภาพันธ์ 2562
1870 ลย 0032.201.1.01/2342 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 8 กุมภาพันธ์ 2562
1869 ลย 0032.201.1.01/2336 ขอแจ้งผลการจัดจ้าง 8 กุมภาพันธ์ 2562
1868 ลย 0032.007/2315 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน 8 กุมภาพันธ์ 2562
1867 ลย 0032.007/2313 ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน 8 กุมภาพันธ์ 2562
1866 ลย 0032.003/2303 การขออนุมัติเพิ่มแผนปฏิบัติงานพอ.สว.ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ 8 กุมภาพันธ์ 2562
1865 ลย 0023.3/2233 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ "คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น" 7 กุมภาพันธ์ 2562
1864 ลย 0032.001.1/2155 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย บธ2900เลย (สสอ.วังสะพุง) 6 กุมภาพันธ์ 2562
1863 ลย 0032.001.1/2154 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย บธ2900เลย (สสอ.วังสะพุง 6 กุมภาพันธ์ 2562
1862 ลย 0032.001.1/2153 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย บต 235เลย (สสอ.วังสะพุง 6 กุมภาพันธ์ 2562
1861 ลย 0032.001.1/2151 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย บธ2899เลย (สสอ.วังสะพุง) 6 กุมภาพันธ์ 2562
1860 ลย 0032.001.1/2146 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย บจฃต 236เลย (สสอ.วังสะพุง 6 กุมภาพันธ์ 2562
1859 ลย 0032.001.1/2133 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย นข 845เลย (รพ.ภูหลวง) 6 กุมภาพันธ์ 2562
1858 ลย 0032.201.1.01/2120 ขออนุญาตใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ และขอจำหน่ายสิ่งปลูกสร้างออกจากทะเบียนที่ราชพสดุ 31 มกราคม 2562
1857 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2111 หนังสือรับรองการทำงาน 6 กุมภาพันธ์ 2562
1856 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/2110 ขอหนังสือรับรองการทำงานเพื่อการต่อวีซ่าให้กับอาสาสมัครชาวต่างชาติ 6 กุมภาพันธ์ 2562
1855 ลย 0032.001.3/2097 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 6 กุมภาพันธ์ 2562
1854 ลย 0032.001.3/2095 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 6 กุมภาพันธ์ 2562
1853 ลย 0032.001.3/2094 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 6 กุมภาพันธ์ 2562
1852 ลย 0032.001.3/2092 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 6 กุมภาพันธ์ 2562
1851 ลย 0032.001.1/2082 อนุมัตให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคสมัครใจ(ที่ไม่ใช่่รถพยาบาลฉุกเฉิน) 2 คัน 6 กุมภาพันธ์ 2562
1850 ลย 0032.001.1/2081 อนุมัติให้จัดทำประกันภัยรถยนต์ราชการภาคบังคับ 8 คัน 6 กุมภาพันธ์ 2562
1849 ลย 0032.201.1.01/2069 ขอให้ไปต่อรองราคา 5 กุมภาพันธ์ 2562
1848 ลย 0023.3/2030 รายงานการติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย 5 กุมภาพันธ์ 2562
1847 ลย 0032.201.1.01/2028 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 5 กุมภาพันธ์ 2562
1846 ลย 0032.201.1.01/2027 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 5 กุมภาพันธ์ 2562
1845 ลย 0032.201.1.01/2026 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 5 กุมภาพันธ์ 2562
1844 ลย 0032.201.1.01/2017 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 5 กุมภาพันธ์ 2562
1843 ลย 0032.201.1.01/2016 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 5 กุมภาพันธ์ 2562
1842 ลย 0032.201.1.01/2015 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 5 กุมภาพันธ์ 2562
1841 ลย 0032.201.1.01/2014 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 5 กุมภาพันธ์ 2562
1840 ลย 0032.201.1.01/1999 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 5 กุมภาพันธ์ 2562
1839 ลย 0032.003/1938 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 4 กุมภาพันธ์ 2562
1838 ลย 0032.003/1937 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 4 กุมภาพันธ์ 2562
1837 ลย 0023.3/1936 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 กุมภาพันธ์ 2562
1836 ลย 0023.3/1931 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 4 กุมภาพันธ์ 2562
1835 ลย 0023.5/1915 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 4 กุมภาพันธ์ 2562
1834 ลย 0023.5/1914 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 4 กุมภาพันธ์ 2562
1833 ลย 0032.001.3/1866 ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ 1 กุมภาพันธ์ 2562
1832 ลย 0032.001.3/1865 ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ 1 กุมภาพันธ์ 2562
1831 ลย 0030/1853 ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบนายกรัฐมนตรี 31 มกราคม 2562
1830 ลย 0030/1851 ข้อมูล ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงระเบียบนายกรัฐมนตรี 31 มกราคม 2562
1829 ลย 0032.001.3/1751 การแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญา 31 มกราคม 2562
1828 ลย 0032.001.3/1750 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 31 มกราคม 2562
1827 ลย 0032.001.3/1749 ขอให้ไปซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 31 มกราคม 2562
1826 ลย 0032.001.3/1747 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 31 มกราคม 2562
1825 ลย 0032.001.3/1739 ขอให้ไปซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ 31 มกราคม 2562
1824 ลย 0023.5/1719 ขอทำความตกลงกรณีไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 30 มกราคม 2562
1823 ลย 0032.006/1713 ยินยอมให้รับต้นสังกัดเข้าศึกษาฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านปี2562 30 มกราคม 2562
1822 ลย 0032.201.1.01/1643 แจ้งสงวนสิทธิ์การเรียนค่าปรับ 29 มกราคม 2562
1821 ลย 0023.5/1614 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2562) 29 มกราคม 2562
1820 ลย 0032.003/1588 ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 29 มกราคม 2562
1819 ลย 0023.3/1579 รายงานการเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561/62 (เดือน มกราคม 2562) 28 มกราคม 2562
1818 ลย 0032.201.1.01/1575 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 28 มกราคม 2562
1817 ลย 0023.3/1572 ส่งตั๋วรับจำนำ (จ.4) เพื่อลงนาม 28 มกราคม 2562
1816 ลย 0032.001.1/1550 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กข 7014เลย,8125เลย (สสอ.วังสะพุง) 28 มกราคม 2562
1815 ลย 0023.3/1513 รายงานการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 28 มกราคม 2562
1814 ลย 0023.3/1498 ขอรับเงินบำเหน็จตกทอดแก่ทายาทลูกจ้างประจำถ่ายโอนจาก รพช. 25 มกราคม 2562
1813 ลย 0023.3/1495 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน (Groundwater Bank) ตามปรัชญาของเศรษฐกกิจพอเพียงด้วยศาสตร์ของพระราชาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25 มกราคม 2562
1812 ลย 0032.001.1/1493 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย นข 161เลย (รพ.เอราวัณ) 25 มกราคม 2562
1811 ลย 0023.3/1470 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน 25 มกราคม 2562
1810 ลย 0023.3/1453 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม ถนนทางหลวงท้องถิ่น 25 มกราคม 2562
1809 ลย 0032.001.1/1421 เสียภเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กข 4718เลย (รพ.ภูหลวง) 25 มกราคม 2562
1808 ลย 0032.001.1/1418 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ นข2348เลย,นข997 เลย,นข2861เลย (รพ.วังสะพุง) 25 มกราคม 2562
1807 ลย 0032.001.1/1416 พิจารณาผลการเจาะสำรวจดิน 25 มกราคม 2562
1806 ลย 0032.001.1/1415 ผลการพิจารณาการขอใช้วัสดุ 25 มกราคม 2562
1805 ลย 0032.001.1/1414 ขออนุมัติไปราชกา (นพ.ปรีดา วรหาร)27-29ม.ค.62 25 มกราคม 2562
1804 ลย 0032.006/1359 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาโท สาขาทันตกรรมจัดฟัน 24 มกราคม 2562
1803 ลย 0032.006/1358 การอนุมัติให้ลาศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก 24 มกราคม 2562
1802 ลย 0032.201.1.01/1357 ขอให้ไปต่อรองราคา 24 มกราคม 2562
1801 ลย 0032.201.1.01/1347 ขอแจ้งให้มาทำสัญญา 24 มกราคม 2562
1800 ลย 0023.5/1239 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 22 มกราคม 2562
1799 ลย 0023.5/1238 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 22 มกราคม 2562
1798 ลย 0023.5/1237 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562) 22 มกราคม 2562
1797 ลย 0023.3/1206 ขอส่งเอกสารแบบขอรับค่าเช่าบ้าน 22 มกราคม 2562
1796 ลย 0030/1147 แจ้งผลการอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร 22 มกราคม 2562
1795 ลย 0032.003/1136 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุม 21 มกราคม 2562
1794 ลย 0032.001.1/1118 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย 1กข 9703 เลย (สสอ.ผาขาว) 21 มกราคม 2562
1793 ลย 0032.001.1/1116 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ นข 2016 เลย(รพ.ภูเรือ) 21 มกราคม 2562
1792 ลย 0032.001.1/1115 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กง 9384 เลย (สสอ.ภูกระดึง) 21 มกราคม 2562
1791 ลย 0032.001.1/1114 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กข 5081 เลย (สสอ.ภูหลวง) 21 มกราคม 2562
1790 ลย 0032.001.1/1113 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กค 8550 เลย (สสอ.ภูหลวง) 21 มกราคม 2562
1789 ลย 0032.001.1/1112 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กฉ 5241เลย (สสอ.ภูหลวง) 21 มกราคม 2562
1788 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1101 ขออนุมัติยืมเงิน 21 มกราคม 2562
1787 ลย 0032.201.1.01/1095 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 21 มกราคม 2562
1786 ลย 0032.201.1.01/1093 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 21 มกราคม 2562
1785 ลย 0032.201.1.01/1092 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 21 มกราคม 2562
1784 ลย 0032.201.1.01/1091 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 21 มกราคม 2562
1783 ลย 0034/1083 ขอเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสักการะสังเวชนียสถาน ๔ ตำบลฯ 21 มกราคม 2562
1782 ลย 0032.003/1075 ขอส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 21 มกราคม 2562
1781 ลย 0032.001.3/1069 การจำหน่ายพัสดุชำรุด 21 มกราคม 2562
1780 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/1064 ขออนุมัติเบิกเงิน 18 มกราคม 2562
1779 ลย 74001//995 ส่งเอกสารเพิ่มเติม โครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อลำเลียงผลการผลิตทางการเกษตร 18 มกราคม 2562
1778 ลย 0032.201.1.01/991 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 18 มกราคม 2562
1777 ลย 0032.201.1.01/990 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 18 มกราคม 2562
1776 ลย 0032.201.1.01/988 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 18 มกราคม 2562
1775 ลย 0032.201.1.01/943 ส่งสำเนาสัญญา 17 มกราคม 2562
1774 ลย 0032.001.1/905 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย นข 1455เลย (รพ.ภูกระดึง) 16 มกราคม 2562
1773 ลย 0032.001.3/901 ขอให้ไปซ่อมแซมตามสัญญา 16 มกราคม 2562
1772 ลย 0032.015/900 อนุมัติบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือคัดเลือกพื้นที่ต้นแบบ ปี2562 16 มกราคม 2562
1771 ลย 0032.001.3/899 ขอให้ไปซ่อมแซมตามสัญญา 16 มกราคม 2562
1770 ลย 0032.001.3/898 ขอให้ไปซ่อมแซมตามสัญญา 16 มกราคม 2562
1769 ลย 0032.001.3/896 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 16 มกราคม 2562
1768 ลย 0032.001.3/895 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 16 มกราคม 2562
1767 ลย 0032.001.3/894 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 16 มกราคม 2562
1766 ลย 0032.001.3/893 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 16 มกราคม 2562
1765 ลย 0032.001.3/892 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 16 มกราคม 2562
1764 ลย 0032.001.3/891 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 16 มกราคม 2562
1763 ลย 0032.001.3/890 ขอให้คืนหลักประกันสัญญา 16 มกราคม 2562
1762 ลย 0032.001.3/889 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 16 มกราคม 2562
1761 ลย 0023.5/823 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 15 มกราคม 2562
1760 ลย 0023.5/807 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 15 มกราคม 2562
1759 ลย 0023.5/805 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 15 มกราคม 2562
1758 ลย 0030/797 เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนพร้อมเงินเพิ่มตามกฏหมาย 15 มกราคม 2562
1757 ลย 0030/723 เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 14 มกราคม 2562
1756 ลย 0030/722 เตือนให้ชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 14 มกราคม 2562
1755 ลย 0032.201.1.01/714 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 14 มกราคม 2562
1754 ลย 0032.201.1.01/713 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 14 มกราคม 2562
1753 ลย 0032.201.1.01/712 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 14 มกราคม 2562
1752 ลย 0032.201.1.01/711 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค่ำประกัน 14 มกราคม 2562
1751 ลย 0032.001.1/693 ขอโอนรถนต์ราชการ 14 มกราคม 2562
1750 ลย 0032.001.1/692 ขอโอนรถนต์ราชการ 14 มกราคม 2562
1749 ลย 0032.001.1/690 ขอยกเลิกทะเบียนรถยนต์ราชการตลอดไป ม 1218เลย,นข654เลย รพ.วังสะพุง 14 มกราคม 2562
1748 ลย 0032.201.1.01/556 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 10 มกราคม 2562
1747 ลย 0023.5/549 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 10 มกราคม 2562
1746 ลย 0032.001.1/530 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย กง 9389 เลย (รพ.เอราวัณ) 9 มกราคม 2562
1745 ลย 0032.001.1/528 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ของหน่วยงานสังกัด สสจ.เลย นข 2662 เลย (รพ.ภูหลวง) 9 มกราคม 2562
1744 ลย 0032.001.1/523 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กข 615เลย (รพ.เอราวัณ) 9 มกราคม 2562
1743 ลย 0032.001.3/509 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 9 มกราคม 2562
1742 ลย 0032.001.3/503 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 9 มกราคม 2562
1741 ลย 0032.001.3/440 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 9 มกราคม 2562
1740 ลย 0032.001.1/361 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ นข 2754 เลย (สสจ.เลย) 8 มกราคม 2562
1739 ลย 0032.001.1/357 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กข 7041 เลย (รพ.ท่าลี่) 8 มกราคม 2562
1738 ลย 0032.001.1/355 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ๐๘-๐๖๔๐ เลย 8 มกราคม 2562
1737 ลย 0032.001.3/331 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 8 มกราคม 2562
1736 ลย 0032.001.3/330 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 8 มกราคม 2562
1735 ลย 0023.3/287 รายงานการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 7 มกราคม 2562
1734 ลย 0017.2/186 ขอเชิญประชุมหารือประเด็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฯ กรอ. กลุ่มจังหวัด 7 มกราคม 2562
1733 ลย 0017.5/177 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) จังหวัดเลย และคณะทำงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team PMQA 4.0) จังหวัดเลย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 4 มกราคม 2562
1732 ลย 0032.003/171 ขอส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 4 มกราคม 2562
1731 ลย 0023.5/170 ขอทำความตกลงยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ 4 มกราคม 2562
1730 ลย 0032.003/78 ขออนุมัติเพิ่มแผนปฏิบัติงานพอสว.ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๒ 3 มกราคม 2562
1729 ลย 0032.001.3/47 ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ 2 มกราคม 2562
1728 ลย 0032.001.3/33 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 2 มกราคม 2562
1727 ลย 0032.001.3/32 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 2 มกราคม 2562
1726 ลย 0032.001.3/31 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 2 มกราคม 2562
1725 ลย 0032.001.3/30 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 2 มกราคม 2562
1724 ลย 0032.001.3/29 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 2 มกราคม 2562
1723 ลย 0032.001.3/28 การแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 2 มกราคม 2562
1722 ลย 0032.001.3/27 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 2 มกราคม 2562
1721 ลย 0032.001.1/25 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ นข 696 เลย(สสอ.ผาขาว) 2 มกราคม 2562
1720 ลย 0032.201.1.01/20061 ส่งสำเนาสัญญา 28 ธันวาคม 2561
1719 ลย 0032.201.1.01/19987 ส่งสำเนาสัญญาเช่า 27 ธันวาคม 2561
1718 ลย 0032.201.1.01/19986 ส่งสำเนาสัญญาเช่า 27 ธันวาคม 2561
1717 ลย 0023.5/19977 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 27 ธันวาคม 2561
1716 ลย 0023.5/19976 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 27 ธันวาคม 2561
1715 ลย 0032.201.1.01/19967 รายงานการจำหน่ายพัสดุ 27 ธันวาคม 2561
1714 ลย 0032.201.1.01/19961 ส่งเอกสารขอเบิกเงินงบประมาณภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (งบพัฒนาจังหวัด) 27 ธันวาคม 2561
1713 ลย 0030/19935 อายัดทรัพย์สิน 27 ธันวาคม 2561
1712 ลย 0030/19933 อายัดทรัพย์สิน 27 ธันวาคม 2561
1711 ลย 0030/19930 อายัดทรัพย์สิน 27 ธันวาคม 2561
1710 ลย 0032.201.1.01/19898 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 26 ธันวาคม 2561
1709 ลย 0032.201.1.01/19897 ส่งสำเนาสัญญาจ้าง 26 ธันวาคม 2561
1708 ลย 0032.201.1.01/19896 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 26 ธันวาคม 2561
1707 ลย 0618/19888 ขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขชื่อสนามกีฬาตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา 26 ธันวาคม 2561
1706 ลย 0023.3/19887 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 26 ธันวาคม 2561
1705 ลย 0034/19881 พิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๒ 26 ธันวาคม 2561
1704 ลย 0032.201.1.01/19844 แจ้งเรียกค่าปรับตามสัญญา 25 ธันวาคม 2561
1703 ลย 0032.001.3/19785 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 25 ธันวาคม 2561
1702 ลย 0032.001.3/19784 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่2) 25 ธันวาคม 2561
1701 ลย 0032.201.1.01/19698 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ธันวาคม 2561
1700 ลย 0032.001.3/19695 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 24 ธันวาคม 2561
1699 ลย 0032.001.3/19694 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่2) 24 ธันวาคม 2561
1698 ลย 0032.001.3/19693 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 24 ธันวาคม 2561
1697 ลย 0032.201.1.01/19692 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ธันวาคม 2561
1696 ลย 0032.001.3/19691 ขอแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติและแจ้งยกเลิกประกาศฯ 24 ธันวาคม 2561
1695 ลย 0032.001.3/19690 ขอแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติและแจ้งยกเลิกประกาศฯ 24 ธันวาคม 2561
1694 ลย 0032.001.3/19689 ขอแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติและแจ้งยกเลิกประกาศฯ 24 ธันวาคม 2561
1693 ลย 0032.001.3/19688 ขอแจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติและแจ้งยกเลิกประกาศฯ 24 ธันวาคม 2561
1692 ลย 0032.201.1.01/19685 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 24 ธันวาคม 2561
1691 ลย 0032.201.1.01/19677 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 21 ธันวาคม 2561
1690 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/19659 มอบหมายเข้าร่วมประชุม 21 ธันวาคม 2561
1689 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/19658 ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ความช่วยเหลือ 21 ธันวาคม 2561
1688 ลย 0032.001.1/19646 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ป 1430 เลย(รพ.เลย) 21 ธันวาคม 2561
1687 ลย 0032.001.1/19610 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ บฉ 807 เลย(รพ.ผาขาว) 21 ธันวาคม 2561
1686 ลย 0023.3/19557 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 20 ธันวาคม 2561
1685 0019(ลย).(10)11/19507 ข้าราชการตำรวจติดต่อประสานงาน 19 ธันวาคม 2561
1684 มท 5308.4/ลย/19500 ตอบรับประชุุม เว้าจา พาข้าวงาย เดือนธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561
1683 มท 5308.4/ลย/19499 ตอบรับประชุุม เว้าจา พาข้าวงาย เดือนธันวาคม 2561 19 ธันวาคม 2561
1682 ลย 0032.001.1/19498 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ ป 1430 เลย (รพ.เลย) 19 ธันวาคม 2561
1681 ลย 0032.001.1/19491 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กค 8532 เลย 19 ธันวาคม 2561
1680 ลย 0023.3/19465 ขออนุมัติจ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม 19 ธันวาคม 2561
1679 ลย 0032.015/19464 ขออนุมัติเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาภาคีเคร่ือข่ายนักวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย 19 ธันวาคม 2561
1678 ลย 0023.5/19403 การเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 18 ธันวาคม 2561
1677 ลย 0032.201.1.01/19386 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ธันวาคม 2561
1676 ลย 0032.201.1.01/19385 ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 18 ธันวาคม 2561
1675 ลย 0032.201.1.01/19383 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 18 ธันวาคม 2561
1674 ลย 0023.2/19369 การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2562 18 ธันวาคม 2561
1673 ลย 0023.2/19362 การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2562 18 ธันวาคม 2561
1672 ลย 0032.201.1.01/19338 ขอความอนุเคราะห์ยืมเครื่องอัลตราซาวด์ 17 ธันวาคม 2561
1671 ลย 0023.3/19336 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 17 ธันวาคม 2561
1670 ลย 0032.003/19322 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 17 ธันวาคม 2561
1669 ลย 0032.003/19320 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 17 ธันวาคม 2561
1668 ลย 0032.201.1.01/19302 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 17 ธันวาคม 2561
1667 ลย 0023.3/19290 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 17 ธันวาคม 2561
1666 ลย 0032.201.1.01/19239 แก้ไขคำสั่งอนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ 14 ธันวาคม 2561
1665 ลย 0032.201.1.01/19229 ข้าราชการขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 14 ธันวาคม 2561
1664 ลย 0032.001.1/19185 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กข 8161เลย,กค 5893 เลย (รพ.ผาขาว) 14 ธันวาคม 2561
1663 ลย 0032.001.1/19180 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กข 8161เลย,กค 5893 เลย (รพ.ผาขาว) 14 ธันวาคม 2561
1662 ลย 0017.2/19156 แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2562 13 ธันวาคม 2561
1661 ลย 0023.2/19069 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นายช่างโยธา รุ่นที่ 4" 12 ธันวาคม 2561
1660 ลย 0023.2/19068 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 74" 12 ธันวาคม 2561
1659 ลย 0023.2/19067 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 74" 12 ธันวาคม 2561
1658 ลย 0023.2/19066 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 103" 12 ธันวาคม 2561
1657 ลย 0023.2/19065 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง : ผู้นำที่มีสมรรถนะสูง The Executives High Performance หรือ EHP รุ่นที่ 1" 12 ธันวาคม 2561
1656 ลย 0032.001.1/19061 ยกเลิกทะเบีียนรถยนต์ราชการ กง 9386 เลย 12 ธันวาคม 2561
1655 ลย 0032.001.1/19060 ขอยกเลิกทะเบียนรถยนต์ราชการตลอดไป กง 9386 เลย รพ.ท่าลี่ 12 ธันวาคม 2561
1654 ลย 0032.001.1/19059 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กฉ 5254 เลย 12 ธันวาคม 2561
1653 ลย 0032.001.1/19056 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กข 3038 เลย 12 ธันวาคม 2561
1652 ลย 0032.001.1/19052 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ บพ 8251 เลย 12 ธันวาคม 2561
1651 ลย 0032.001.1/19050 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ บพ 7666 เลย,นข 2959 เลย 12 ธันวาคม 2561
1650 ลย 0032.001.3/19001 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1649 ลย 0032.001.3/19000 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1648 ลย 0032.001.3/18999 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1647 ลย 0032.001.3/18998 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 11 ธันวาคม 2561
1646 ลย 0032.001.3/18997 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 11 ธันวาคม 2561
1645 ลย 0032.001.3/18996 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 11 ธันวาคม 2561
1644 ลย 0032.001.3/18995 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 11 ธันวาคม 2561
1643 ลย 0032.201.1.01/18949 ส่งเนาสัญญา 11 ธันวาคม 2561
1642 ลย 0032.201.1.01/18948 ส่งเนาสัญญา 11 ธันวาคม 2561
1641 ลย 0032.001.3/18923 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1640 ลย 0032.001.3/18921 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1639 ลย 0032.001.3/18920 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1638 ลย 0030/18919 การรับมอบนโยบายรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน 11 ธันวาคม 2561
1637 ลย 0032.001.3/18918 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 11 ธันวาคม 2561
1636 ลย 0023.3/18910 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และรายการ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 7 ธันวาคม 2561
1635 ลย 0023.3/18905 การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 7 ธันวาคม 2561
1634 ลย 0032.003/18888 ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 7 ธันวาคม 2561
1633 ลย 0023.2/18811 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 57" 6 ธันวาคม 2561
1632 ลย 0032.201.1.01/18613 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 3 ธันวาคม 2561
1631 ลย 0032.201.1.01/18612 ส่งสำเนาสัญญา 3 ธันวาคม 2561
1630 ลย 0023.3/18598 การคัดเลือก“โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 30 พฤศจิกายน 2561
1629 ลย 0023.3/18597 การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือประชาชน 30 พฤศจิกายน 2561
1628 ลย 0023.3/18596 ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล 30 พฤศจิกายน 2561
1627 ลย 0023.3/18595 กำหนดวันหยุดทำการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2562 30 พฤศจิกายน 2561
1626 ลย 0023.3/18594 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 พฤศจิกายน 2561
1625 ลย 0023.3/18590 โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 30 พฤศจิกายน 2561
1624 ลย 0023.3/18578 ขออนุมัติถอนเงินสะสมและเงินสมทบ 30 พฤศจิกายน 2561
1623 ลย 0023.3/18577 พนักงานสถานธนานุบาลพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุสูงอายุ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 30 พฤศจิกายน 2561
1622 ลย 0032.201.1.01/18543 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1621 ลย 0032.201.1.01/18542 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1620 ลย 0032.201.1.01/18541 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1619 ลย 0032.201.1.01/18540 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1618 ลย 0032.201.1.01/18538 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1617 ลย 0032.201.1.01/18535 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1616 ลย 0032.201.1.01/18534 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1615 ลย 0032.201.1.01/18533 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1614 ลย 0032.201.1.01/18532 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1613 ลย 0032.201.1.01/18531 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1612 ลย 0032.201.1.01/18530 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1611 ลย 0032.201.1.01/18529 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1610 ลย 0032.201.1.01/18528 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1609 ลย 0032.201.1.01/18527 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1608 ลย 0032/18526 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1607 ลย 0032.201.1.01/18525 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1606 ลย 0032.201.1.01/18524 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 30 พฤศจิกายน 2561
1605 ลย 0032.201.1.01/18477 การเลือนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการไดรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง 29 พฤศจิกายน 2561
1604 ลย 0032.201.1.01/18457 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 29 พฤศจิกายน 2561
1603 ลย 0032.201.1.01/18456 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 29 พฤศจิกายน 2561
1602 ลย 0032.201.1.01/18455 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 29 พฤศจิกายน 2561
1601 ลย 0032.201.1.01/18454 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 29 พฤศจิกายน 2561
1600 ลย 0023.3/18430 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 29 พฤศจิกายน 2561
1599 ลย 0023.3/18429 ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 29 พฤศจิกายน 2561
1598 ลย 0032.003/18362 ขอส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 28 พฤศจิกายน 2561
1597 ลย 0032.001.3/18349 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 28 พฤศจิกายน 2561
1596 ลย 0032.001.3/18348 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 28 พฤศจิกายน 2561
1595 ลย 0032.001.3/18341 การแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 28 พฤศจิกายน 2561
1594 ลย 0032.001.3/18340 แจ้งแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 28 พฤศจิกายน 2561
1593 ลย 0032.015/18339 ขออนุมัติแพทย์แผนไทยเข้าร่วมเรียนรู้และฝึกประสบการณ์เวชปฏิบัติในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทย 28 พฤศจิกายน 2561
1592 ลย 0032.001.3/18338 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 28 พฤศจิกายน 2561
1591 ลย 0032.001.3/18336 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 28 พฤศจิกายน 2561
1590 ลย 0032.001.3/18335 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 28 พฤศจิกายน 2561
1589 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/18332 ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกองทุนโรงพยาบภูกระดึง 27 พฤศจิกายน 2561
1588 ลย 0032.010/18316 ขอความอนุเคราะห์ให้พนักงานอัยการรับแก้ต่างคดี 27 พฤศจิกายน 2561
1587 ลย 0032.201.1.01/18309 ส่งสำเนาสัญญา 27 พฤศจิกายน 2561
1586 ลย 0032.201.1.01/18308 ส่งสำเนาสัญญา 27 พฤศจิกายน 2561
1585 ลย 0032/18307 ส่งสำเนาสัญญา 27 พฤศจิกายน 2561
1584 ลย 0032.201.1.01/18306 ส่งสำเนาสัญญา 27 พฤศจิกายน 2561
1583 ลย 0023.2/18292 ขอแก้ไขรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560 27 พฤศจิกายน 2561
1582 ลย 0032.201.1.01/18291 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 27 พฤศจิกายน 2561
1581 ลย 0032.201.1.01/18290 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 27 พฤศจิกายน 2561
1580 ลย 0032.201.1.01/18289 ส่งสำเนาสัญญา 27 พฤศจิกายน 2561
1579 ลย 0032.201.1.01/18288 ส่งสำเนาสัญญา 27 พฤศจิกายน 2561
1578 ลย 0032.201.1.01/18287 ส่งสำเนาสัญญา 27 พฤศจิกายน 2561
1577 ลย 0023.3/18265 ขอรับการสนับสนุนบุคลากรครูเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 26 พฤศจิกายน 2561
1576 ลย 0023.3/18203 การขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขชองประชาชน 26 พฤศจิกายน 2561
1575 ลย 0032.201.1.01/18171 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 26 พฤศจิกายน 2561
1574 ลย 0032.014/18114 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กจ 3674 เลย สสอ.หนองหิน 23 พฤศจิกายน 2561
1573 ลย 0032.014/18112 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ กข 5672 เลย 23 พฤศจิกายน 2561
1572 ลย 0023.2/18062 การมอบหมายให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 22 พฤศจิกายน 2561
1571 ลย 0032.001.1/18055 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ บพ 4050 เลย รพ ภูหลวง 22 พฤศจิกายน 2561
1570 ลย 0023.2/18054 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 22 พฤศจิกายน 2561
1569 ลย 0032.001.3/18034 ส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ 22 พฤศจิกายน 2561
1568 ลย 0032.201.1.01/18012 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 21 พฤศจิกายน 2561
1567 ลย 0023.3/18005 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับ การจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เพิ่มเติม) 21 พฤศจิกายน 2561
1566 ลย 0023.2/17966 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานประปา รุ่นที่ 1" 21 พฤศจิกายน 2561
1565 ลย 0032.003/17925 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 20 พฤศจิกายน 2561
1564 ลย 0032.003/17924 การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 20 พฤศจิกายน 2561
1563 ลย 0023.2/17914 ขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศระหว่างการลา 20 พฤศจิกายน 2561
1562 ลย (ศอ.ปส.สธ.จ.) 0032.012/17897 ขอเบิกค่าใช้จ่ายยิ้มสวยเสียงใส 20 พฤศจิกายน 2561
1561 ลย 0030/17870 การประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ครั้งที่ 2 (1 ต.ค.2561) 19 พฤศจิกายน 2561
1560 ลย 0032.201.1.01/17766 ขอให้ทำสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 16 พฤศจิกายน 2561
1559 ลย 0032.201.1.01/17752 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 16 พฤศจิกายน 2561
1558 ลย 0032.201.1.01/17751 ขอให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของหนังสือค้ำประกัน 16 พฤศจิกายน 2561
1557 ลย 0023.3/17748 การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 พฤศจิกายน 2561
1556 ลย 0023.3/17640 การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งพนักงานเขียนตั๋ว 15 พฤศจิกายน 2561
1555 ลย 0032.001.1/17621 ขอเปลี่ยนแปลงประเภทและลักษณะรถ นก 1359 เลย (รพ.นาด้วง) 14 พฤศจิกายน 2561
1554 ลย 0032.001.1/17615 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.นาด้วง นข 2311เลย 14 พฤศจิกายน 2561
1553 ลย 0032.201.1.01/17611 ส่งสำเนาสัญญา 14 พฤศจิกายน 2561
1552 ลย 0032.001.1/17608 ขอจัดทำคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ราชการใหม่และเสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ นก1359 เลย(รพ.ท่าลี่) 14 พฤศจิกายน 2561
1551 ลย 0032.001.1/17607 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ รพ.ภูกระดึง กข8120 เลย,กบ6301เลย,กง8297เลย 14 พฤศจิกายน 2561
1550 ลย 0023.2/17580 กำหนดส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2559 (ส่้งผลงานหลังอบรม 1 ปี) 14 พฤศจิกายน 2561
1549 ลย 0032.001.1/17549 ขออนุมัติโครงการส่งเสริมและคุ้มครอง ฯ 14 พฤศจิกายน 2561
1548 ลย 0032.001.1/17548 ขออนุมัติผลิตยาสมนุไพร ฯ 14 พฤศจิกายน 2561
1547 ลย 0032.001.3/17518 ส่งสัญญาซื้อขาย 13 พฤศจิกายน 2561
1546 ลย 0032.001.3/17510 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 13 พฤศจิกายน 2561
1545 ลย 0032.001.3/17509 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 13 พฤศจิกายน 2561
1544 ลย 0032.001.3/17508 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 13 พฤศจิกายน 2561
1543 ลย 0032.001.3/17507 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 13 พฤศจิกายน 2561
1542 ลย 0032.001.3/17504 ขอให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่อง 13 พฤศจิกายน 2561
1541 ลย 0023.3/17447 ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง (รหัส สน.ศท.4/12) 13 พฤศจิกายน 2561
1540 ลย 0023.2/17429 กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) 13 พฤศจิกายน 2561
1539 ลย 0023.2/17421 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "คอมพิวเตอร์เพื่องานเอกสารยุคใหม่ รุ่นที่ 5" 13 พฤศจิกายน 2561
1538 ลย 0023.2/17392 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 61" 12 พฤศจิกายน 2561
1537 ลย 0023.3/17337 ขอความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษา แนะนำ ตลอดจนช่วยดูแลด้านเทคนิควิชาการ และประมาณการค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 12 พฤศจิกายน 2561
1536 ลย 0032.003/17308 ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุมฯ 9 พฤศจิกายน 2561
1535 ลย 0032.001.1/17300 ขอส่งตัวบุคลากรเข้าร่วมประชุม 9 พฤศจิกายน 2561
1534 ลย 0032.001.1/17299 อนุมัติให้จนท.เข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง นโยบายการพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคปีงบ 62 9 พฤศจิกายน 2561
1533 ลย 0032.001.1/17282 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ 9 พฤศจิกายน 2561
1532 ลย 0032.201.1.01/17273 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปปีงบประมาณ 2561 9 พฤศจิกายน 2561
1531 ลย 0032.201.1.01/17271 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปปีงบประมาณ 2561 9 พฤศจิกายน 2561
1530 ลย 0032.001.1/17251 เสียภาษีประจำปีรถยนต์ราชการ 9 พฤศจิกายน 2561
1529 ลย 0023.3/17249 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 9 พฤศจิกายน 2561
1528 ลย 0032.001.3/17247 แจ้งรับหนังสือค้ำประกันฯ 9 พฤศจิกายน 2561
1527 ลย 0032.001.3/17246 ส่งสัญญาซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2561
1526 ลย 0032.001.3/17244 แจ้งรับหนังสือค้ำประกันฯ 9 พฤศจิกายน 2561
1525 ลย 0032.001.3/17243 ส่งสัญญาซื้อขาย 9 พฤศจิกายน 2561
1524 ลย 0023.3/17211 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด 8 พฤศจิกายน 2561
1523 ลย 0013/17185 การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 8 พฤศจิกายน 2561
1522 ลย 0032.003/17139 ส่งตัวข้าราชการเข้าร่วมประชุม 7 พฤศจิกายน 2561
1521 ลย 0032.201.1.01/16981 ส่งสำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ 5 พฤศจิกายน 2561
1520 ลย 0017.5/16971 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 5 พฤศจิกายน 2561
1519 ลย 0032.001.3/16964 ส่งสัญญาซื้อขาย 5 พฤศจิกายน 2561
1518 ลย 0032.001.3/16960 ขอให้มาทำสัญญาซื้อขาย 5 พฤศจิกายน 2561
1517 ลย 0032.001.3/16959 ขอให้มาทำสัญญาซื้อขาย 5 พฤศจิกายน 2561
1516 ลย 0032.001.3/16958 ขอให้มาทำสัญญาซื้อขาย 5 พฤศจิกายน 2561
1515 ลย 0032.201.1.01/16934 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 2 พฤศจิกายน 2561
1514 ลย 0032.201.1.01/16933 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขายครุภัณฑ์การแพทย์ 2 พฤศจิกายน 2561
1513 ลย 0032.201.1.01/16932 ส่งสำเนาสัญญาซื้อขาย 2 พฤศจิกายน 2561
1512 ลย 0032.201.1.01/16896 ส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2 พฤศจิกายน 2561
1511 ลย 0032.001.1/16891 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการปี61 (สสอ.หนองหหิน)1กง4573เลย,กษม177เลย,กวว801เลย 2 พฤศจิกายน 2561
1510 ลย 0023.5/16889 การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ไตรมาสที่ 1 2 พฤศจิกายน 2561
1509 ลย 0032.201.1.01/16866 ขอแจ้งผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) และขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 2 พฤศจิกายน 2561
1508 ลย 0032.201.1.01/16837 ขอให้ไปทำสัญญา 1 พฤศจิกายน 2561
1507 ลย 0032.201.1.01/16836 ขอให้ไปทำสัญญา 1 พฤศจิกายน 2561
1506 ลย 0032.201.1.01/16835 ขอให้ไปทำสัญญา 1 พฤศจิกายน 2561
1505 ลย 0032.201.1.01/16834 ขอให้ไปทำสัญญา 1 พฤศจิกายน 2561
1504 ลย 0032.001.3/16802 ส่งสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
1503 ลย 0032.001.3/16793 แจ้งรับหนังสือค้ำประกันฯ 1 พฤศจิกายน 2561
1502 ลย 0032.001.3/16792 ส่งสัญญาซื้อขาย 1 พฤศจิกายน 2561
1501 ลย 0032.001.3/16778 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 1 พฤศจิกายน 2561
1500 ลย 0032.001.3/16777 ส่งคืนหลักประกันสัญญา 1 พฤศจิกายน 2561
1499 ลย 0032.001.3/16776 การแก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 1 พฤศจิกายน 2561
1498 ลย 0032.001.3/16775 ขอให้แก้ไขซ่อมแซมตามสัญญาจ้าง 1 พฤศจิกายน 2561
1497 ลย 0023.3/16762 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน 31 ตุลาคม 2561
1496 ลย 0023.3/16761 ขอถอนหลักทรัพย์ค้ำประกัน 31 ตุลาคม 2561
1495 ลย 0023.3/16760 เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานสถานธนานุบาล 31 ตุลาคม 2561
1494 ลย 0023.2/16743 แจ้งผลการประเมินข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยารอบเดือนเมษายน 2559 ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) 31 ตุลาคม 2561
1493 ลย 0032.201.1.01/16739 ขอให้ไปทำสัญญาซื้อขาย 31 ตุลาคม 2561
1492 ลย 0032/16669 การต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์ราชการปี61 (สสอ.หนองหหิน)1กง4573เลย,กษม177เลย,กวว801เลย 31 ตุลาคม 2561
1491 ลย 0032.201.1.01/16664 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 31 ตุลาคม 2561
1490 ลย 0032/16663 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 31 ตุลาคม 2561
1489 ลย 0032.201.1.01/16662 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 31 ตุลาคม 2561
1488 ลย 0032.201.1.01/16661 ขอให้ไปทำสัญญาจ้าง 31 ตุลาคม 2561
1487 ลย 0032.001.1/16660 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 สสอ.หนองหิน (นข 405 เลย,กง8499เลย) 31 ตุลาคม 2561
1486 ลย 0032.001.1/16659 การต่อทะเบียนรถยนต์ราชการ ประจำปี 2561 สสอ.เอราวัณ (กค 8274 เลย) 31 ตุลาคม 2561
1485 ลย 0023.2/16603 โครงการฝึกอบรม "หลักสูตรอำนวยการท้องถิ่น ระดับกลาง ร